Poradna: Nekrácený předčasný důchod

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Marie: Dozvěděla jsem se, že bude platit nekrácený předčasný důchod pro lidi, kteří nebyli v evidenci na úřadu práce. Práce mě velmi vyčerpává, takže o předčasném důchodu hodně uvažuji. Můžete mi to prosím celé vysvětlit.

Dle aktuálně platné legislativy platí, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení předčasného důchodu.

Krácení u předčasného důchodu je vždy stejné

V současné době je krácení u předčasného důchodu ve všech případech stejné, ani občané, kteří nikdy nečerpali podporu v nezaměstnanosti, nemají nárok na nějaký výhodnější výpočet předčasného důchodu.

Plánované změny dle MPSV

Skutečně však materiály MPSV počítají s tím, že bude zaveden výhodnější výpočet předčasného důchodu, a sice pro lidi, kteří získají vysokou dobu pojištění v rozsahu alespoň 45 let. Při takto vysoké době pojištění a odchodu do předčasného důchodu by bylo krácení za předčasnost poloviční. Prozatím se však jedná o návrh MPSV. Zdali bude taková legislativa schválena, jaké bude finální verze zákonných změn a od kdy případně budou tyto změny v účinnosti, to bude záležet na případném legislativním vývoji. V současné chvíli se postupuje dle aktuálně platné legislativy, kde je krácení předčasného důchodu ve všech případech stejné.

S čím u předčasného důchodu ještě počítat?

Při volbě předčasného důchodu je vhodné rovněž počítat s omezením valorizace až do dosažení řádného důchodového věku a současně s nutností získat vyšší dobu pojištění než je tomu u řádného starobního důchodu, aby byl předčasný důchod přiznán. Od října 2024 se totiž minimální doba pojištění u předčasného důchodu zvyšuje z 35 let na 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu bude i nadále platit minimální doba pojištění v rozsahu 35 let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí