Poradna: Jak se počítá doba pojištění ve dnech?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jana: Za necelých pět let mám jít do důchodu. Jak se získaná doba pojištění přepočítává na roky? Jak každý rok pojištění ovlivní výši důchodu?

Měsíční částka starobního důchodu (řádného nebo předčasného) závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě). Vzhledem k tomu, že doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, tak např. 45 let a 312 dní se započítává jako 45 let. Pokud je to trochu možné, tak je vhodné odejít do řádného starobního důchodu po ukončení dalšího celého roku pojištění. Do řádného starobního důchodu není nutné odejít ihned ke dni dosažení řádného důchodového věku.

Přepočet dní na celé roky pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se nejdříve vypočítá získaná doba pojištění ve dnech a následně se přepočítá na roky. Dle § 34, odstavce 8) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že celým rokem doby pojištění se pro účely zákona o důchodovém pojištění rozumí 365 kalendářních dní. To znamená, že se nezohledňují přestupné roky. Tento přepočet je tedy výhodnější.

Každý získaný rok pojištění hraje roli

Při výpočtu starobního důchodu je každý získaný rok pojištění velmi důležitý a zvyšuje měsíční částku důchodu, jak Vám ukážu na praktickém příkladu níže. Při výpočtu platí, že čím vyšší příjmy během produktivního života, tím každý rok pojištění měsíční částku důchodu zvýší více.

Praktický výpočet

Pan XY má průměrná mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) 42000 Kč a získal dobu pojištění 45 let. Pan XY odejde do řádného starobního důchodu během roku 2024 a bude mu přiznán měsíční řádný starobní důchod ve výši 21435 Kč. Kdyby pan XY získal dobu pojištění o jeden rok vyšší, tedy v rozsahu 46 let, tak by mu byl přiznán měsíční starobní důchod v částce 21814 Kč. V případě pana XY znamená získaný rok pojištění navíc vyšší měsíční starobní důchod o 379 Kč (21814 Kč – 21435 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí