Poradna: Kolik mi každé čtvrtletí sníží předčasný důchod

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Marian: Do předčasného důchodu budu moci odejít asi za dva roky. Zajímalo by mě, abych se správně rozhodl, o kolik se mi sníží předčasný důchod z důvodu každého kráceného čtvrtletí. Mám přibližně průměrnou mzdu.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, to je rozdíl oproti kalendářnímu čtvrtletí, neboť některé měsíce mají 31 dní. S ohledem na krácení u předčasného důchodu není tedy jedno, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 720 kalendářních dní nebo 721 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku. Po zákonných změnách je možné do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Výpočet předčasného důchodu

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů během produktivního života, získané době pojištění (v celých ukončených letech) a právě krácení za předčasnost. Při hodnocení jednotlivých důchodových variant je nutné počítat s tím, že při dřívějším odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Závěrem

Vzhledem k tomu, že měsíční částku předčasného důchodu ovlivňuje více parametrů, tak není jednotná univerzální částka, o kterou je předčasný důchod nižší za každý další interval předčasnosti. Abyste však měl přibližnou představu, tak Vám provedu výpočet u zvoleného příkladu.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Praktický příklad

Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě 43000 Kč, získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a odejde do předčasného důchodu v roce 2024 dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Měsíční předčasný důchod bude mít 16257 Kč.

Pan MN má průměrnou mzdu rovněž 43000 Kč, získá dobu pojištění 43 let a odejde do předčasného důchodu v roce 2024 dříve o 990 dní, měsíční předčasný důchod bude mít 16639 Kč, tedy o 382 Kč více než pan XY.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí