Poradna: Evidence na úřadu práce po ukončení podnikání a daňové přiznání

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Roman: V letošním roce se mi v podnikání příliš nedařilo, tak jsem činnost v září ukončil a nyní jsem na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. Jaký má dopad ukončení podnikání v průběhu roku na moje daňové povinnosti? Vedl jsem daňovou evidenci.

I když jste aktuálně v evidenci na úřadu práce, tak budete muset za rok 2023 vyplnit daňové přiznání pro finanční úřad a přehledy pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Ukončení samostatné výdělečné činnosti jste musel oznámit všem dotčeným institucím. Z obdržené podpory v nezaměstnanosti nebudete platit daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění, částku podpory v nezaměstnanosti nebudete uvádat do daňového přiznání pro finanční úřad ani přehledů pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Nižší minimální vyměřovací základ

V dotazu uvádíte, že se Vám v podnikání příliš nedařilo, takže předpokládám, že sociální pojištění i zdravotní pojištění budete vypočítávat z minimálního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že jste samostatnou výdělečnou činnost vykonával pouze po část roku, tak se Vám roční minimální vyměřovací základy poměrně sníží. Roční sociální i zdravotní pojištění bude v takovém případě nižší, než kdybyste podnikal po celý rok, neboť se vypočítá z poměrných minimálních vyměřovacích základů.

  • Minimální měsíční vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti pro výpočet ročního zdravotního pojištění činí 20162 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %.
  • Minimální měsíční vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnoti pro výpočet ročního sociálního pojištění činí 10081 Kč. Sazba sociálního pojištění je 29,2 %.

Daňové přiznání a sleva na poplatníka

V ročním daňovém přiznání uplatníte všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které máte nárok. Ukončení samostatné výdělečné činnosti v průběhu roku nárok na daňové slevy a nezdanitelné položky nikterak nesnižuje. V daňovém přiznání za rok 2023 uplatníte daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, tak jako byste podnikal po celý rok. Ostatní daňové slevy a daňové odpočty pouze při splnění zákonných podmínek, pouze na slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok 2023 nebudou mít žádné slevy vliv.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí