Poradna: Výpočet důchodu v roce 2027

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Martin: V květnu 2027 budu moci odejít do normálního důchodu. Přemýšlím však o předčasném důchodu v květnu příštího roku. Jak se bude důchod počítat v roce 2027? Nebude výhodnější odejít v květnu do předčasného důchodu?

Výpočtová formule starobního důchodu v roce 2027 není v tuto chvíli známá. Aktuálně je možné vypočítat pouze výši starobního důchodu v roce 2024. Vzhledem k tomu, že od října došlo k citelnému zhoršení podmínek pro předčasné důchody, tak případný řádný starobní důchod budete mít značně vyšší než případný předčasný důchod.

Horší podmínky u předčasného důchodu

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení přitom od října činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní. Výpočtový základ je mezistupeň při výpočtu starobního důchodu a částka výpočtového základu je vyšší než vypočtená měsíční částka důchodu. Z tohoto důvodu je krácení v korunovém vyjádření vyšší, než většina žadatelů o předčasný důchod očekává. Navíc je nutné při volbě předčasného důchodu počítat s omezenou valorizací až do dosažení řádného důchodového věku. Během let se tedy finanční rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem zvyšuje.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Nižší doba pojištění

V případě odchodu do předčasného důchodu je navíc nutné počítat se získáním nižší doby pojištění, než je tomu při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Každý rok pojištění přitom významným způsobem zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. Při výpočtu důchodu se přitom hodnotí celé ukončené roky pojištění.

Závěrem

Přestože není v tuto chvíli známá výpočtová formule důchodu v roce 2027, tak řádný důchod v roce 2027 bude vyšší než předčasný důchod přiznaný v květnu 2024. Při zohlednění pouze finančního hlediska bude výhodnější až odchod do řádného starobního důchodu. V některých životních situacích (např. zdravotní či rodinné důvody) však může být předčasný důchod vhodným řešením i po zhoršení výpočtu od října.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí