Poradna: Faktura důchodce v lednu a daňové přiznání

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Rudolf: Začal jsem podnikat v důchodu, spíše takový přivýdělek. Snacha mi řekla, že do nějakých 200 tisíc za rok neplatím daň z příjmu. Mám raději poslat fakturu za poslední činnosti až v lednu, abych neplatil za letošek daň?

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na roční daňovou slevu na poplatníka, která za rok 2023 činí 30840 Kč. To znamená, že do daňového základu ve výši 205600 Kč se neplatí daň z příjmu, neboť vypočtenou daň z příjmu sníží právě sleva na poplatníka až do nuly. Do tohoto limitu neplatí daň z příjmu žádný z daňových poplatníků. V případě, že budete mít za letošní rok daňový základ do 205600 Kč, tak nebudete platit daň z příjmu, ale přesto budete mít povinnost vyplnit a odevzdat daňové přiznání. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojitění se žádná daňová sleva neuplatňuje. Mimo daňové přiznání budete tedy muset odevzdat i přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a přehled o příjmech a výdajích na příslušné zdravotní pojišťovně.

Rozhodují příjmy od 1. ledna do 31. prosince

Dle formulace dotazu předpokládám, že vedete buď daňovou evidenci nebo uplatňujete výdaje ročním výdajovým paušálem. Sazba výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti, např. pro ostatní živnosti je 60 %. V těchto případech je rozhodujícím příjmem pro daňové účely datum inkasa finančních prostředků od 1. ledna do 31. prosince. Když tedy obdržíte peníze v lednu příštího roku, tak se budou zdaňovat v roce 2024. V těchto případech nerozhoduje datum vystavení faktury, ale datum obdržení finančních prostředků.

Daňový základ není roční příjem

Na doplnění uvádím, že pro výpočet daně z příjmu je rozhodující daňový základ, což je příjem ponížený o související výdaje a nikoliv pouze příjem. Výše uvedená částka pro nulovou daň z příjmu platí pro daňový základ, tedy pro příjmy ponížené o související výdaje. Např. při ročních příjmech 500000 Kč a ročních výdajích 300000 Kč pořád nevzniká povinnost platit daň z příjmu, neboť hrubý zisk 200000 Kč je do limitu. Sociální a zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vždy skutečný vyměřovací základ a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí