Poradna: Přijmutí zaměstnance v předdůchodovém věku a daňová úspora

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Aleš: Jsem drobný podnikatel, mám dva zaměstnance. Prý je nějaká daňová úspora, když budu zaměstnávat lidi v předdůchodovém věku. Uvažuji o přijmutí jednoho nebo dvou zaměstnanců, tak by mě to zajímalo.

Česko patří mezi členské země Evropské unie, kde pracuje relativně málo zaměstnanců na zkrácený úvazek. Někteří starší zaměstnanci by přitom rádi např. ze zdravotních důvodů pracovali na zkrácený úvazek. Legislativní novinkou během letošního roku bylo snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, pokud jsou dodrženy zákonné podmínky.

Zaměstnanci starší 55 let a zkrácený úvazek

Zaměstnavatel může získat slevu v rozsahu 5 % na sociálním pojištění, pokud přijme do pracovního poměru na zkrácený úvazek zaměstnance, který splňuje zákonné podmínky, přičemž jednou z nich je věk zaměstnance nad 55 let. Na straně zaměstnance k žádné speciální daňové úlevě nedochází. Zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek standardně odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmu. Výše mzdy není ani při práci na zkrácený úvazek nijak limitovaná, takže v praxi může docházet k situacím, že někteří zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají vyšší čistou mzdu na účet než zaměstnanci pracující na plný úvazek.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy

Sazby pojistného placeného zaměstnavatelem

Standardní sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance je 24,8 %, takže sleva na pojistném přináší zaměstnavatelům zajímavou finanční úsporu. Na výpočet daně z příjmu nebo zdravotního pojištění však nemá zaměstnání pracovníka staršího 55 let na zkrácený úvazek žádný vliv. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance je 9 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Zajímavá „daňová“ sleva

Zaměstnání pracovníka staršího 55 let na zkrácený úvazek je z důvodu slevy na sociálním pojištění zajímavé. Potřeba je pamatovat na to, že rozsah pracovní doby nesmí být kratší než 8 hodin a delší než 30 hodin týdně. Sleva navíc náleží v případě, že měsíční hrubá mzda zaměstnance není vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy a úhrn hrubé mzdy připadající na 1 hodinu není vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí