Poradna: Doba pojištění 38 let a předčasný důchod v roce 2024

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Aneta: Bohužel věku pro přiznání předčasného důchodu dosáhnu až v květnu 2024, získala jsem však dobu pojištění 38 let. Budu moci odejít do předčasného důchodu? Platí pro mě doba pojištění 40 let nebo ne?

Legislativní změny v účinnosti od října letošního roku citelně zpřísnily podmínky pro předčasné důchody. Od října je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, krácení za předčasnost činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a až do dosažení řádného důchodového věku je omezena valorizace. Tyto změny platí již od října a jestliže se rozhodnete v květnu skutečně odejít do předčasného důchodu, tak se vztahují i na Vás a je nutné při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu s nimi počítat.

Vzhledem k tomu, že se krácení za předčasnost provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, tak je rozdíl, zdali se do předčasného důchodu odejde 1095 dní před dosažením řádného důchodového věku (tj. dříve přesně o tři roky) nebo o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, ve druhém případě za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Nutná doba pojištění 40 let

Další velmi významnou legislativní změnou pro předčasné důchody je i zvýšení minimální doby pojištění nutné pro přiznání předčasného důchodu z 35 let na 40 let. Tato změna je však v účinnosti až od října příštího roku. Zde došlo k posunutí účinnosti. Pokud tedy budete žádat o přiznání předčasného důchodu v květnu příštího roku a budete splňovat věkovou podmínku, tak Vám bude při získání doby pojištění v rozsahu 38 let předčasný důchod přiznán, neboť pro Vás bude ještě platit zákonná podmínka minimální doby pojištění v rozsahu 35 let.

Nižší doba pojištění = nižší důchod

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale i právě na získané době pojištění. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu (řádného nebo předčasného) velmi důležitou roli.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí