Poradna: Vyšší příjmy OSVČ a předčasný důchod bez výplaty z prosince 2022

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Václav: Mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty z prosince 2022, stále jsem OSVČ, v posledních dvou letech se mi v podnikání dařilo. Jak moc se mi budou tyto roky počítat do důchodu.

V případě, že máte přiznaný předčasný důchod bez výplaty z konce roku 2022, tak jste si "zafixoval" výpočtovou formuli starobního důchodu platnou ke dni přiznání předčasného důchodu bez výplaty, tedy roku 2022. Osobní vyměřovací základ byl vypočten z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2021. Příjmy v letech 2022 a 2023 již výši osobního vyměřovacího základu zpětně neovlivní. Vaše vysoké příjmy z posledních dvou let tedy již nebudou mít vliv na výši osobního vyměřovacího základu.

Vyšší doba pojištění a nižší krácení

Doba výdělečné činnosti, ze které odvádíte sociální pojištění, se Vám započítává do celkové doby pojištění a zvýší Vám uvolněný důchod, stejně tak se Vám zohlední příslušné valorizace a sníží krácení za předčasnost. V případě, že budete v předčasném důchodu bez výplaty pracovat nebo podnikat a odvádět sociální pojištění až do dosažení řádného důchodového věku, tak nebudete mít žádné krácení a budete mít vyšší dobu pojištění.

Závěrem

Příjmy od přiznání předčasného důchodu bez výplaty již však do rozhodných důchodových příjmů vstupovat nebudou a nebudou ovlivňovat osobní vyměřovací základ. Zvýšíte si však dobu pojištění a snížíte krácení za předčasnost.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí