Poradna: Příjmy pro důchod v roce 2024

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

František: V červenci příštího roku bych měl odejít do normálního důchodu, tedy bez krácení. Z jakých příjmů se mi bude počítat důchod? Nejvyšší příjmy jsem měl totiž v mladším věku, tak bych nerad, aby se mi počítaly pouze z posledních let, kdy jsem tolik nevydělával.

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, který můžeme nazvat průměrnou hrubou měsíční mzdou za odpracované roky. Při výpočtu důchodu se totiž příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, sečtou a přepočítají na jeden měsíc. Příjmy v jednotlivých letech se násobí příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci. To zjednodušeně řečeno znamená, že každý rok má přibližně stejnou váhu pro výpočet starobního důchodu.

Hodnotí se příjmy v letech 1986 až 2023

Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2024 budou vstupovat příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. To znamená, že se Vám budou započítávat i Vaše dřívější příjmy, které byly dle Vašeho sdělení vyšší než v posledních letech. Výše státního starobního důchodu v Česku závisí na celém průběhu pojištění, takže několik příjmově horších let ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než by se na první pohled mohlo zdát.

Doba pojištění

Na doplnění uvádím, že druhým základním údajem pro výpočet starobního důchodu je získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Čím vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí