Poradna: Důchodové rozhodování přítele

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Sylva: Partner je stále OSVČ, narozen 8. 7. 1961. Nyní přemýšlí, zdali má jít do řádného důchodu nebo předčasného důchodu. A co když odejde do předčasného důchodu bez výplaty? Můžete nám prosím vysvětlit rozdíly a poradit, jak se rozhodnout?

Váš partner se narodil v roce 1961, takže jeho řádný důchodový věk je 64 let a 4 měsíce. Do řádného starobního důchodu může odejít 8. 11. 2025. Do předčasného důchodu mohl odejít nejdříve v 60 letech, nyní již může do předčasného důchodu odejít kdykoliv.

Důchodové možnosti

Jestliže Váš partner chce nadále podnikat, tak má tři možnosti: odejít až do řádného starobního důchodu, požádat si o předčasný důchod s výplatou nebo požádat si o předčasný důchod bez výplaty.

Odchod do důchodu před změnami

V případě, že Váš partner zvolí možnost předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty), tak je vhodné si zvolit datum do konce prázdnin, tedy ještě před plánovanou účinností legislativních změn. Zákonné změny, které mají být v účinnosti od září, zvyšují krácení za předčasnost a omezí valorizaci předčasných důchodců až do dosažení řádného důchodového věku.

Volba předčasného důchodu bez výplaty

Při volbě předčasného důchodu bez výplaty se "zafixuje" aktuálně platná výpočtová formule (před legislativními změnami) a následnou výdělečnou činností, ze které je odváděno sociální pojištění, se zvýší doba pojištění ovlivňující výši státního důchodu a sníží krácení za předčasnost. Uvolněný státní důchod bude z tohoto důvodu vyšší. Jednoznačně porovnat tuto variantu s případnou volbou odchodu do řádného starobního důchodu v roce 2025 však nyní nelze, neboť není známá výpočtová formule důchodu v roce 2025. Teprve koncem září budou známé potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024. Nicméně platí, že aktuální výpočtová formule důchodu je výhodná (v roce 2022 byla však ještě výhodnější). Z podnikání během předčasného důchodu bez výplaty je možné mít libovolně vysoké příjmy, neboť se nepobírá státní důchod na účet.

Volba předčasného důchodu s výplatou

Při zvolení předčasného důchodu s výplatou je nutné pamatovat na to, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Případný hrubý zisk z výkonu samostatné výdělečné činnosti musí být tedy do limitu pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Výkon samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu se považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pokud je po část roku vykonávána hlavní činnost a po část vedlejší, tak dochází k "přepočítání" dosaženého zisku, proto je nutné si pohlídat limit.

Závěrem

Rozhodnutí, jakou zvolit možnost tedy závisí především na očekávaném zisku z výkonu samostatné výdělečné činnosti, neboť při pobírání předčasného důchodu na účet je výdělečná činnost značně příjmově omezena. Při případné volbě předčasného důchodu bez výplaty za účelem "zafixování" současných podmínek je vhodné mít termín přiznání do konce prázdnin, tedy před plánovanou účinností legislativních změn (legislativní proces však není k dnešnímu dni definitivně u konce).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí