Poradna: IOLDP a doba pojištění

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Blanka: Narodila jsem se v roce 1957 a už jsem měla být v důchodu, ale nemám prý dostatečnou dobu pojištění. V informativním listu mám uvedeno, že celkový počet evidovaných dob mám přes 41 let a celkový počet neevidovaných let mám přes 7 let. Mám nyní zdravotní problémy a nebudu moci pracovat. Kdy budu mít nárok na důchod?

V dotazu uvádíte, že máte celkovou evidovanou dobu pojištění přes 41 let. Pokud by tomu tak bylo, tak byste na starobní důchod nárok měla. Doporučuji Vám si ověřit, jakou skutečnou dobu pojištění v databázi skutečně máte, např. osobně na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (obdržený tiskopis IOLDP doneste s sebou).

Minimální doba pojištění

Pro přiznání starobního důchodu je dle aktuálně platné legislativy nutné získat dobu pojištění (počítá se i náhradní doba pojištění) alespoň v rozsahu 35 let. Pokud jste skutečně nezískala dobu pojištění v rozsahu 35 let, tak může být řešením např. doplacení dobrovolného důchodového pojištění… Vše závisí na Vámi skutečně získané době pojištění a průběhu pojištění, neboť zpětné dopojištění je legislativou omezeno.

Zpětné doplacení důchodu

Na doplnění uvádím, že o řádný starobní důchod je možné požádat zpětně a starobní důchod se doplatí, maximálně však pět let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí