Poradna: Může mi pojišťovna předepsat penále po šesti letech?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jindřich: Pokud vím, tak promlčené závazky se nehradí. Měl jsem nějaké nesrovnalosti u placení zdravotního pojištění, ale je to již asi šest let. Má pojišťovna po tolika letech nárok ještě po mě chtít peníze navíc?

Skutečně když dojde k promlčení, tak nevzniká již povinnost dané závazky hradit. Spoléhat se však na promlčení u zdravotního pojištění nelze. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají a v zákonné promlčecí lhůtě dělají všechny potřebné úkony, aby k promlčení nedošlo. Promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je totiž desetiletá.

Promlčení pojistného dle zákona

Právo předepsat dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění se dle § 16 zákona o zdravotním pojištění č. 592/1992 Sb. promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. V případě, že byl proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, tak dokonce plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Vaše pojišťovna tedy po Vás může požadovat úhradu dlužného pojistného za šest let zpětně.

Promlčecí lhůta pro vymáhání

Dle odstavce dva výše uvedeného paragrafu se navíc právo vymáhat pojistné na veřejném zdravotním pojištění promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, kterým byl dluh vyměřen. Navíc promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu. Z výše uvedeného platí, že na vymožení případně vymožených pohledávek mají zdravotní pojišťovny dostatek času a je téměř nemožné se vyhnout úhradě vyměřeného pojistného a penále.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí