Poradna: Pracoval jsem více let a měl vyšší příjmy, ale důchod mám nižší

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jaroslav: Nyní v březnu mi byl přiznán starobní důchod a jsem překvapený, že ho mám nižší než kolega z práce, který odešel do důchodu v říjnu loňského roku. Příjmy jsem měl totiž vyšší a pracoval jsem déle. Ani jeden z nás přitom nešel do předčasného důchodu. Nemám důchod špatně vypočítaný?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který v dotazu neuvádíte, proto Vám nejsem schopen říci, zdali se Vám nějaké období při výpočtu starobního důchodu nezohlednilo. Výpočet důchodu je proveden dle údajů, které má ČSSZ ve své evidenci a v samotném výpočtu chyby nebývají, možností je pouze nezohlednění nějaké pojistné z doby z toho důvodu, že je ČSSZ nemá ve své evidenci. Váš starobní důchod ale může být nižší než má důchod Váš kolega, důvodem je výhodnější odchod do důchodu v roce 2022.

Praktický výpočet

Pan XY odešel do důchodu v říjnu 2022. Osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) měl 38000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. V březnu 2023 má jeho starobní důchod hodnotu 21228 Kč.

Pan AB odešel do důchodu v březnu 2023. Osobní vyměřovací základ měl 42000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu AB byl přiznán řádný starobní důchod 20635 Kč.

Přestože měl tedy pan AB vyšší příjmy a pracoval déle, tak má měsíční důchod nižší. Důvodem jsou dvě mimořádné valorizace všech státních důchodů, které byly zohledněny při výpočtu důchodu v roce 2022.

Předčasný důchod byl pro Vás výhodnější

Z finančního hlediska bylo pro Vás výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného důchodu v roce 2023. Výpočtová formule důchodu byla v loňském roce citelně výhodnější. Bohužel zpětně o předčasný důchod požádat nelze.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí