Poradna: Invalidita a starobní důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Josef: Do důchodu mám jít v říjnu 2025, jsem v invalidním důchodu třetího stupně. Jaký by byl můj předčasný důchod, kdybych chtěl odejít do důchodu v roce 2023?

Reklama

Reklama text pokračuje pod reklamou

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tj. výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Vzhledem k tomu, že tyto údaje v dotazu neuvádíte, tak Vám nemohu říci ani orientační částku případného předčasného důchodu přiznaného v roce 2023.

Invalidita třetího stupně a náhradní doba pojištění

Na doplnění uvádím, že doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně patří, na rozdíl od doby pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně, mezi náhradní doby pojištění, které se započítávají do celkové doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu.

Situace předčasných důchodců v roce 2022

V roce 2022 nastala situace, že pro občany, kteří měli odejít do řádného starobního důchodu v roce 2023 bylo výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného starobního důchodu v roce 2023. Důvodem byly dvě mimořádné valorizace starobního důchodu v roce 2022.

Porovnání s rokem 2025

V současné době není známá výpočtová formule starobního důchodu v roce 2025, proto nelze porovnávat případný předčasný důchod v roce 2023 s případný řádným starobním důchodem v roce 2025. V takovém případě by však již bylo krácení za předčasnost značné a řádný starobní důchod by měl být vyšší, jednoznačný propočet však nelze v tuto chvíli provést.

TIP: Výpočet invalidního důchodu

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí