Poradna: Budu mít nárok na důchod?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jana: Vystudovala jsem vysokou školu (ročník narození 1967), potom jsem pracovala necelé tři roky a následně byla doma s dětmi a potom odjela s manželem do zahraničí, kde manžel pracoval. Po návratu domů jsem nyní střídavě na úřadu práce a v zaměstnání. Myslím, že nemám dobu pojištění pro důchod. Dá se nějakým způsobem převést doba pojištění v zahraničí a započítat do pojištění v ČR?

Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být dle aktuálně platné legislativy splněna podmínka získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Co se počítá do doby pojištění?

Do doby pojištění se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění mezi které patří např. doba studia před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo péče o dítě do 4 let věku.

Pobyt v zahraničí

Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítává i doba pojištění získaná v členských zemích Evropské unie. U dalších zemí záleží na mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení mezi ČR a příslušnou zemí.

Poměrný starobní důchod

Pokud získáte alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let se započtením doby pojištění získané např. v jiné členské zemi EU, tak je potřeba pamatovat na to, že výsledný starobní důchod přiznaný v ČR bude odpovídat skutečně získané době pojištění v ČR – jedná se o tzv. poměrný starobní důchod. Stejná situace by nastala i v dané členské zemi EU a pobíral by se poměrný starobní důchod z více zemí. V každé zemi by byl samozřejmě důchod vypočten dle příslušné národní legislativy a začal by se pobírat na účet od dosažení důchodového věku v dané zemi. Při nízké době pojištění v ČR by byl poměrný důchod z ČR taky nízký.

Institut dobrovolného důchodového pojištění

Při nedostatečné době pojištění může být v některých případech řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění, zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena.

Závěrem

Vaše celková důchodová situace tedy závisí, ve kterých zemích jste byla a zdali jste tam byla pojištěna či nikoliv.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí