Poradna: Kdy nejdříve mohu jít do předčasného důchodu

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Dagmar: Chtěla jsem se zeptat, kdy můžu nejdříve odejít do předčasného důchodu. Narodila jsem se 2.10.1964 a vychovala jedno dítě.

Řádný důchodový věk v Česku se liší dle ročníku narození a u žen stále ještě i dle počtu vychovaných dětí. V dotazu píšete, že jste se narodila 2. 10. 1964, takže Váš řádný důchodový věk je dle přílohy zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 64 let a 10 měsíců.

Předčasný důchod v 60 letech

Vzhledem k tomu, že Váš řádný důchodový věk je vyšší než 63 let, tak můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Do předčasného důchodu můžete tedy odejít nejdříve 2. 10. 2024. Od tohoto data můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv.

Krácení u předčasného důchodu

Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím vyšší krácení za předčasnost. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní.

Naplánování termínu předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu již v 60 letech je nutné počítat se značným krácením za předčasnost. Doporučuji Vám proto již v předstihu si provést orientační výpočet důchodu, ať víte, s jakou částkou měsíčního důchodu můžete počítat a definitivní termín, kdy odejít do důchodu učinit až následně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí