Poradna: Spolupracující manželé a limit DPH

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Robert: Jsem OSVČ a manželka je moje spolupracující osoba. Jak je to v takovém případě s limitem pro DPH, když na manželku převedu cca třetinu příjmů a výdajů.

Institut spolupráce může manželům přinést zajímavou úsporu na sociálním pojištění a případně dani z příjmu, záleží na struktuře příjmů. Legislativou stanovené podmínky při využití spolupráce však nemají žádný vliv na DPH, ovlivňují pouze přímé daňové platby. Pro účely registrace k DPH se tedy posuzují Vaše příjmy před rozdělením. Z důvodu využití institutu spolupráce se nelze vyhnout registraci k DPH, pokud je překročen legislativou stanovený obrat.

Zvýšení limitu od roku 2023

Příznivou legislativní změnou pro rok 2023 je zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH. Dle § 6 zákona o DPH (235/2004 Sb. v platném znění) se povinně plátcem DPH stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která má obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících měsíců vyšší než 2000000 Kč (před legislativní změnou to bylo 1000000 Kč). Plátcem se taková osoba stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k překročení stanoveného obratu.

Podmínky spolupráce

Za jakých podmínek je možné převádět na manželku příjmy a výdaje je upraveno v § 13 zákona o dani z příjmu. Na doplnění uvádím, že manželka si z převedeného hrubého zisku vypočítá daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daň z příjmu a sociální pojištění mohou být za určitých okolností nulové, nejvíce se spolupráce vyplácí u vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí