Daňové sazby v roce 2023

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Většina příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti podléhá v Česku pouze 15% sazbě daně z příjmu. Vyšší 23% sazbě daně podléhají pouze velmi vysoké zdanitelné příjmy.

Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou i v roce 2023 dvě, a sice 15 % a 23 %. Do ročního zdanitelného základu ve výši 1935552 Kč je sazba daně 15 % a pro zdanitelné příjmy nad tuto částku potom již 23 %. Vyšší sazbě daně přitom podléhají i pasivní příjmy, např. z kapitálového majetku nebo z nájmu. Sazby daně jsou shodné pro všechny zdanitelné příjmy.

Výpočet čisté mzdy

Zaměstnanci odvádí měsíčně zálohovou daň z příjmu, přičemž 15% sazba daně z příjmu platí až do hrubé měsíční mzdy ve výši 161296 Kč. Pouze z hrubé mzdy nad tuto částku se bude v roce 2023 odvádět vyšší 23% daň z příjmu. I u zaměstnanců se daň z příjmu vypočítá za celý kalendářní rok, přičemž od roční daně z příjmu se odečtou zaplacené zálohy během roku. Vzniklý přeplatek přitom obdrží zaměstnanci po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy v roce 2022

Daňová vratka

V praxi dochází k situaci, že někteří zaměstnanci mají výrazné výkyvy ve výši hrubé měsíční mzdy. Jestliže v některém měsíci bude mít zaměstnanec hrubou měsíční mzdu vyšší než 161296 Kč, ale roční daňový základ nižší než 1935552 Kč, potom vznikne takovému zaměstnanci nárok na daňovou vratku, neboť na daňových zálohách zaplatí více než je roční daňová povinnost. Ve výjimečně příjmově lepším měsíci totiž podléhá část hrubé mzdy i vyšší 23% sazbě daně z příjmu, zatímco za celý rok podléhá celý daňový základ pouze 15% sazbě daně.

Petr Gola

Další články k tématu Daň z příjmu 2023

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí