Poradna: Pracující penzistka a odstupné

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jana: Jsem již dva roky v důchodu a stále pracuji. Nyní však zaměstnavatel bude propouštět a vypadá to, že ani se mnou již nepočítá. Jak se mnou může ukončit smlouvu? Mám jako důchodkyně nárok na odstupné nebo ne?

Zaměstnavatel s Vámi může pracovní poměr ukončit pouze v souladu se zákoníkem práce a dodržet výpovědní lhůtu. Pouze z titulu, že pobíráte starobní důchod s Vámi nemůže ukončit pracovní poměr jednostranně ústně a okamžitě. Jestliže Vám dá zaměstnavatel výpověď z důvodu nadbytečnosti dle § 52, písmene c) zákoníku práce, potom poběží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce, kdy Vám ji doručí. Během výpovědní lhůty budete ještě normálně pracovat a bude Vám náležet mzda.

Důchod nekrátí nároky na odstupné

Přiznání starobního důchodu rovněž není důvodem, proč by Vám nemělo náležet odstupné dle zákoníku práce definované v § 67. Nárok na odstupné vzniká, pokud zaměstnanec obdrží výpověď ze strany zaměstnavatele pro důvody, na kterých nenese vinu, mezi které patří právě např. zmíněná nadbytečnost zaměstnance. Částka odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. V případě, že Váš pracovní poměr trval u zaměstnavatele déle než dva roky, potom Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku Vašeho průměrného výdělku.

Hledání nového zaměstnání

Do nového zaměstnání po případném skončení Vašeho pracovního poměru můžete nastoupit kdykoliv, přičemž můžete pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Ve Vaší výdělečné činnosti nejste nijak limitována. Vzhledem k tomu, že jste ve starobním důchodu, tak nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí