Inflace v EU atakuje hranici 10 %

čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Od loňského června meziroční inflace v EU neustále roste, v červenci letošního roku dosáhla hodnoty 9,8 %. V šestnácti členských zemích EU je inflace vyšší než 10 %, do této skupiny se řadí i Česko s meziroční inflací 17,3 %, která je čtvrtá nejvyšší v EU.

Vyšší inflace je ve východoevropských zemích

Již bylo zmíněno, že Česko má čtvrtou nejvyšší inflaci v celé EU (17,3 %). Hůře je na tom už jen trojice pobaltských zemí Estonsko (23,2 %), Lotyšsko (21,3 %) a Litva (20,9 %). Dalšími zeměmi s vysokou inflací v rámci EU jsou Bulharsko (14,9 %), Maďarsko (14,7 %), Polsko (14,2 %), Rumunsko (13,0 %), Slovensko (12,8 %) a Chorvatsko (12,7 %). Jedním z hlavních důvodů výrazného zdražení je přitom zvýšení cen energií, které se promítá do cen všech produktů a služeb, neboť energie je potřeba k jejich výrobě, respektive k jejich vykonávání.

Nejnižší inflaci mají ve Francii a na Maltě

Na opačné straně inflačního srovnání stojí Francie a Malta, obě tyto země dosáhly na hodnotu 6,8 %. Není bez zajímavosti, že ještě v prosinci minulého roku mělo pouhých pět členských zemí EU vyšší inflaci než oněch 6,8 %, což je nynější nejnižší inflace v EU (zdroj: Eurostat Preissmitteilung Nr. 94/2022 – 18 August 2022). Mezi státy s relativně nižší inflací patří i Finsko (8,0 %), Švédsko (8,3 %), Itálie (8,4 %) a Německo (8,5 %).

Každý má svou osobní inflaci

Meziroční inflace je určována jako zdražení daného spotřebního koše oproti minulému roku. Tento spotřební koš zahrnuje náklady na bydlení, potraviny, služby, průmyslové výrobky a mnoho dalšího. Nikdo však nenakupuje vše, co je v tomto spotřebním koši zahrnuto přesně v takovém poměru, v jakém jsou jednotlivé položky zohledněny při výpočtu inflace. Např. nekuřáky nijak netrápí zdražení cigaret, které jsou ve spotřebním koši rovněž zahrnuty, rovněž se výrazně liší, za co utrácejí peníze nízkopříjmové a vysokopříjmové skupiny obyvatel. Pro mnoho lidí je přitom jejich osobní inflace ještě vyšší než inflace oficiální, protože potraviny, za které utrácejí nejvíce, zdražují výrazněji než většina ostatních věcí zahrnutých do spotřebního koše.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí