Poradna: Mám dvě děti a podprůměrný vdovský důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Sylvie: Vychovávám dvě děti a můj vdovský důchod nedosahuje ani devíti tisíc. Vím, že některé vdovy přitom mají vdovský důchod i přes třináct tisíc korun, a přitom již nevychovávají žádné dítě. Jak je to možné?

Počet vychovávaných dětí nemá vliv na měsíční částku vdovského důchodu. Měsíční částka vdovského důchodu závisí pouze na průběhu pojištění zemřelého manžela. Pokud měl zemřelý manžel podprůměrné příjmy, potom je i výsledný vdovský důchod podprůměrně vysoký. V praxi tak může docházet k situaci, že vdova, která neměla žádné dítě nebo již má dospělé děti, má měsíční vdovský důchod vyšší, než je průměrná hodnota vdovského důchodu.

Děti mají sirotčí důchod

Na doplnění uvádím, že nezaopatřené děti mají po zemřelém otci nárok na sirotčí důchod. Částka sirotčího důchodu rovněž závisí na výši rozhodných příjmů zemřelého otce. Všechny pozůstalostní důchody přitom podléhají valorizacím důchodu, stejně jako ostatní důchody.

Nezaopatřené děti = vdovský důchod se pobírá déle

Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok a po jeho uplynutí pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek. V praxi jsou těmito podmínkami nejčastěji péče o nezaopatřené dítě (děti) nebo dosažení požadovaného věku. Vdova v předdůchodovém věku, která již nepečuje o děti, a přitom ještě nedosáhla požadovaného věku tak v praxi může pobírat vyšší vdovský důchod, ale bude ho na účet dostávat pouze jeden rok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí