Vdovský důchod a přiznání starobního důchodu

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě nároku na vdovský důchod i starobní důchod se uplatní zákonné pravidlo pro souběh důchodů a celková částka důchodu je nižší, než kdyby se každý důchod vypočítal zvlášť a následně se oba důchody sečetly.

Vdovský (vdovecký) důchod se pobírá pouze jeden rok, po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. V praxi nejčastějšími důvody pro pobírání vdovského (vdoveckého) důchodu i po uplynutí jednoho roku jsou: péče o děti a dosažení požadovaného věku.

Výše vdovského důchodu

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra činí 3900 Kč a procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu (starobního nebo invalidního), který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel (manželka).

  • V prvním čtvrtletí letošního roku činil průměrný sólo vdovský důchod 10741 Kč a průměrný sólo vdovecký důchod 9724 Kč.

Nárok na dva důchody

V případě, že má vdova (vdovec) nárok na vlastní starobní důchod a současně pozůstalostní důchod po zemřelém manželovi (manželce), potom se vyplácí v plné výši vyšší z těchto dvou důchodů a nižší z těchto důchodů pouze v poloviční výši. Základní výměra důchodu v těchto případě náleží pouze jednou. Zpravidla má vdova vlastní starobní důchod vyšší, proto ji náleží pouze polovina procentní výměry vdovského důchodu, což by např. z původní částky 10741 Kč bylo 3421 Kč (10741 Kč – 3900 Kč) × 50 %).

Petr Gola

Další články k tématu Přepočítání důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí