Poradna: Různé zdanění u DPP

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Adam: Během studia si přivydělám pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, z jedné dohody neplatím žádnou daň z příjmu a z druhé, kde mám nižší odměnu ale ano. Můžete mi to, prosím, vysvětlit.

Na dohodu o provedení práce je možné pracovat současně i pro více zaměstnavatelů, přičemž pro každého z nich je možné odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Výpočet daně z příjmu fyzických osob se však liší, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

Podepsané prohlášení k dani

Zaměstnanec může při výpočtu daně z příjmu uplatňovat daňové slevy, na které má nárok, a to i při práci na dohodu o provedení práce. Vzhledem k tomu, že studujete, tak máte nárok na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2320 Kč a slevu na studenta ve výši 335 Kč. Daňové slevy lze však v každém měsíci uplatnit pouze jednou, prohlášení k dani je tedy možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Při uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta neplatíte nic na dani z příjmu z dohody u provedení práce u zaměstnavatele, u kterého máte podepsáno prohlášení k dani až do hrubé měsíční odměny ve výši 17700 Kč.

Nepodepsané prohlášení k dani

U zaměstnavatele, u kterého nemáte podepsané prohlášení k dani, se při výpočtu daně z příjmu neuplatní žádné daňové slevy a daň z příjmu činí 15 % z hrubé odměny.

Možnost vrácení odvedené daně

Pokud během roku nevyčerpáte v plném rozsahu slevu na poplatníka a slevu na studenta, protože např. nebudete pracovat po celý kalendářní rok 2021, potom obdržíte daň z příjmu v plném nebo částečném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání. Přesné částka bude samozřejmě záviset na výši zdanitelných příjmů, odvedené dani z příjmu během roku a např. i na případných dalších daňových slevách a daňových odpočtech, na které máte nárok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí