Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o blízkou osobu

štítky Příběhy Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Můj otec trpěl Alzheimerovou chorobou. Žil v domě s mým bratrem. Jezdila jsem ho navštívit každý týden, protože se jeho nemoc zhoršovala. Zdálo se mi, že o otce není postaráno tak, jak jeho zdravotní stav vyžadoval. Při jedné návštěvě jsem zjistila, že bratr pobírá jeho příspěvek na péči, ale téměř vůbec se o něj nestará.

Příběh Evy (68)

Otec potřeboval, aby se o něj někdo postaral

Otcův stav se zhoršoval. V důsledku Alzheimerovy choroby trpěl demencí. Když jsem zjistila, že bratr pobírá jeho příspěvek na péči, ale nepečuje o něj, rozhodla jsem se jednat. Nejdříve jsem potřebovala zajistit, aby se na otce podíval lékař a určil jeho zdravotní stav.

Částečné zbavení svéprávnosti

Vzhledem k okolnostem a otcově postupující demenci jsem si zajistila všechny lékařské zprávy a podala jsem na příslušný soud návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti. K mému návrhu se připojila i moje sestra, která o otce měla také obavy. V návrhu jsme uvedly, že případným opatrovníkem budu já. Soud rozhodl o částečném omezení svéprávnosti v oblasti správy majetku a financí.

Příspěvek na péči

Hned jsem za otce podala na příslušný úřad práce nové oznámení o poskytovateli pomoci, kde jsem uvedla své jméno. Schválením se automaticky zrušil původní příspěvek na péči, kterou neoprávněně pobíral bratr, aniž by se o otce staral. Když byla časem péče již hodně náročná a sama jsem ji nezvládala, začala mi pomáhat i moje sestra, takže příspěvek na péči se mezi nás poměrně rozdělil.

O otce jsme se takto staraly 6 let

Po šesti letech náš otec bohužel zemřel. Toto období může být uznáno při posouzení nároku na důchod. Je nutné si vše ale vyběhat na úřadech. Nejdříve je potřeba si dané období nechat započítat jako náhradní dobu na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Potvrzení o době péče jsem získala na Úřadu práce. Po smrti otce jsem zůstala bez příjmů. Přihlásila jsem se tedy na Úřad práce o podporu v nezaměstnanosti. Tu mi vypočítali z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Alena Ludvíková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí