Příjmy Evropanů

štítek Stalo se čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Pro všechny Evropany je rozhodující čistá mzda, kterou obdrží od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet. Přestože jsou všechny členské země vyspělé, jsou mezi jednotlivými státy nadále značné ekonomické rozdíly, což dokládá i výše průměrné čisté mzdy.

Zaměstnanci jsou největším aktivem úspěšných společností. Do určité finanční částky je hlavním motivem k práci mzda. Peníze ovlivňují rodinnou spokojenost více než by si někteří občané přáli. Samotné zvýšení hrubé mzdy však automaticky neznamená růst životní úrovně rodiny. Rodinné příjmy musí totiž stoupat nejenom nominálně, ale i reálně. Růst rodinných příjmů musí být ve sledovaném období (zpravidla rok) vyšší než růst inflace. Proto je potřeba míru inflace zakalkulovat do všech rodinných finančních plánů a kalkulací.

Stejná práce, jiný příjem

Ve všech zemích EU jsou mzdové rozdíly mezi jednotlivými kraji. Mzdové ohodnocení se neliší pouze dle vykonávané práce, ale i dle místa výkonu práce. V některých krajích v jednotlivých zemích je šance, že mzda za stejnou práci bude výrazně vyšší než mzda v jiných městech. Proto je stěhování řešením, jak mít za obdobnou práci vyšší měsíční příjem. Při stěhování Evropané kalkulují nejenom s možným vyšším příjmem, ale i s náklady na bydlení. Zatímco ceny potravin se mezi městy příliš neliší, tak u nákladů na bydlení jsou velké rozdíly. Ve větších městech s nižší nezaměstnaností a vyšší průměrnou mzdou jsou rovněž vyšší náklady na bydlení. Při stěhování za prací tak mají zodpovědní Evropané vyřešenou v první řadu otázku bydlení. Evropané se však za prací stěhuji mnohém méně často než Američané.

Hrubá a čistá mzda se liší

Zpravidla v pracovní smlouvě bývá sjednána hrubá mzda. Na bankovní účet však zaměstnanci obdrží čistou mzdu, což je hrubá mzda ponížená o povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob. Sazby daně z příjmu a sazby daně povinného pojistného se mezi jednotlivými zeměmi EU liší.

Nejvyšší čistá mzda je v Lucembursku

Dále v textu máme uvedenu průměrnou čistou měsíční mzdu v zemích EU, dle dat uvedených v publikaci „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 z roku 2013 – Institut économique Molinari“. Všechny hodnoty jsou uvedeny v eurech, jsou tedy ovlivněny měnovým kursem. Nejvyšší průměrná měsíční čistá mzda, kterou obdrží bezdětný a svobodný zaměstnanec na svůj bankovní účet od svého zaměstnavatele, je v Lucembursku. Průměrná čistá mzda v Lucembursku je 13,7krát vyšší než v Bulharsku, kde je z členských zemí EU nejnižší.

  • V první třetině 27 hodnocených členských zemí (nejsou dostupná data pouze pro Chorvatsko) s nejvyšší průměrnou měsíční čistou mzdou najdeme Lucembursko (3 023 €), Švédsko (2 742 €), Dánsko (2 675 €), Velkou Británii (2 653 €), Nizozemí (2 533 €), Finsko (2 466 €), Irsko (2 262 €), Německo (2 190 €) a Francii (2 072 €).
  • V druhé třetině zemí s nejvyšší průměrnou měsíční čistou mzdou je Belgie (2 070 €), Rakousko (2 032 €), Kypr (1 819 €), Španělsko (1 628 €), Itálie (1 617 €), Malta (1 285 €), Řecko (1 275 €), Portugalsko (1 133 €) a Slovinsko (1 022 €).
  • Nejnižší průměrná měsíční čistá mzda je v následujících devíti členských zemích EU: Česku (743 €), Lotyšsku (654 €), Slovensku (621 €), Polsku (564 €), Maďarsku (488 €), Litvě (440 €), Rumunsku (333 €) a Bulharsku (220 €).

Pramen: The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 – 2013 – Institut économique Molinari

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy a platy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí