Bez cestovního připojištění nejezděte

štítky Cestování Nakupování Pojištění čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při cestách a pobytu v členských zemích EU máte stejná práva jako domácí občané. To taky znamená, že máte nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako domácí občané. K získání této zdravotní péče vám bude v zemích EU stačit Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný vaší zdravotní pojišťovnou. I v Evropě je však lepší vždy cestovat s cestovním pojištěním. Proč? Základní zdravotní péče není ani v Evropě zadarmo.

Právo na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče na území členkách států EU je jedním ze základních práv pojištěnce českého zdravotního pojištění. Jedná se o péči, která je vám jako pacientovi poskytnuta, abyste se nemuseli vracet předčasně domů. V žádném případě se nejedná o péči, za níž byste vycestovali.

Zdravotní péče není v Evropě zadarmo

K uplatnění vašeho práva na čerpání lékařsky nezbytné zdravotní péče v cizině je potřeba, abyste se prokázali plastovým Evropským průkazem zdravotního pojištění. Tento doklad vám vystaví vaše zdravotní pojišťovna. Tento doklad musíte poté předložit přímo u lékaře či v nemocnici. V EU a dalších zemích (Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a na základě zvláštní smlouvy i v Chorvatsku) však musíte zdravotní péči čerpat ve zdravotnickém zařízení financovaném z veřejných zdrojů. Pokud budete ošetřeni či léčeni v soukromé zdravotnické instituci, tak si musíte zdravotní péči zaplatit sami. U domácí zdravotní pojišťovny byste po návratu domů dostali pouze částku stanovenou pro úhradu takové péče na území Česka. Tato částka je proti skutečně zaplacené částce v zahraničí nízká.

Spoluúčast je i v EU vysoká

V některých zemích EU vyžadují lékaři nejdříve platbu v hotovosti. O refundaci za platbu nezbytné lékařské péče můžete potom požádat svoji zdravotní pojišťovnu po návratu domů nebo se pokusit o refundaci na místě u místní zdravotní pojišťovny. Vždy je nutné, abyste si uchovali originál doklad o zaplacení. Proplacení v Česku však nečekejte příliš rychle. V Evropě není zdravotní péče zadarmo. Pacienti hradí spoluúčast. Bez komerčního cestovního pojištění musíte spoluúčast platit jako domácí občané. V některých zemích je míra spoluúčasti velmi vysoká. Evropané platí za stomatologické ošetření, léky, hospitalizaci, ambulantní péče, nemocniční péči či za návštěvu lékaře vysokou spoluúčast. Spoluúčast může dosahovat i stovky eur. Jenom u léků je spoluúčast často 50 % ceny léků. Ve většině zemí je vysoká spoluúčast u zubaře (často v plné výši). Pobyt v nemocnici je rovněž drahý. Ve většině zemí musí pacienti hradit poplatek za pobyt, za léky i za stravu. Např. základní hospitalizační poplatek činí ve Francii 16 € na den, v Německu 10 € na den, v Lucembursku 13 € na den.

Proč si vždy uzavřít cestovní pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění dobrá věc, ale komerční cestovní pojištění přináší podstatně větší jistotu. Při cestách do mimočlenských zemí EU je naprostou nutností. Výhodné je mít uzavřeno komerční cestovní pojištění i při cestách do členských zemí EU. Komerční cestovní pojištění vám totiž nabízí důležité věci navíc.

  • Asistenční službu, která vám poskytne v zahraniční profesionální pomoc v češtině 24 hodin denně. Při stresových situacích bez znalosti jazyka vám může tato služba velmi pomoci.
  • Máte-li uzavřeno komerční cestovní pojištění, tak je jedno zda budete ošetřeni ve veřejném nebo soukromém lékařském zařízení. Na hledání veřejného zdravotního zařízení nemusí být často čas.
  • Z komerčního cestovního pojištění vám bude uhrazena i míra spoluúčasti, která je v některých zemích velmi vysoká.
  • Z komerčního cestovního pojištění je hrazen převoz nemocného zpět do ČR, v případě smrti jeho ostatků. Tyto čtyři základní výhody jsou pro většinu občanů pádným důvodem pro uzavření komerčního cestovního pojištění před odjezdem do ciziny. I do členských zemí Evropské unie by bez komerčního cestovního pojištění neměli odjíždět především rodiny s dětmi, občané cestující do ciziny za adrenalinovými sporty či občané se zdravotními problémy. Komerční cestovní pojištění není drahé a máte jistotu.

Jak porovnat cenu cestovního pojištění?

Musíte však vědět, že každá smlouva je jiná. Dobře si vždy prostuduje uzavřené podmínky a smluvní ujednání. Správně zvolte pojistnou dobu a limity pojištění. Není zapotřebí platit zbytečně zdravou pojistku, ani však levnou. Při pobytu v zahraničí mějte vždy u sebe identifikační kartu. Kolik zaplatíte za komerční cestovní pojištění, závisí nejenom na délce pojištění, místa pobytu a zvoleného pojistného limitu, ale i na instituci, u které se pojistíte.

Petr Gola

Další články k tématu Finance a dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí