Internetový nákup: platit kartou nebo převodem?

štítek Nakupování čtení na 3 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Obliba internetových nákupů rok od roku stoupá. Pestrá nabídka (i z ciziny), výběr z klidu domava a nižší cena, to jsou hlavní důvody, proč stále více lidí pravidelně nakupuje přes internet. Jak zboží zaplatit? Kartou, převodem nebo jinak?

Při nákupu v kamenném obchodě zpravidla zaplatíme hotově. U nákupu přes internet je u serióznějších obchodníků výhodnější platba přes internet než na dobírku. Nejčastěji platíme prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem v rámci internetového bankovnictví. Ať už budeme platit kartou nebo internetovým převodem, tak se naše platba bude řídit zákonem o platebním styku.

Platba kartou

Jednuduchá a velmi rychlá je platba kartou. A hlavně levná, díky minimálním poplatkům. V dnešní době téměř všechny bankovní karty umožňují internetovou platbu. Vždy je nutné mít kartu k těmto transakcím aktivovanou. Při žádné platbě kartou se nezadává PIN! Vyplňuje se číslo karty, platnost karty a CVV2 kód, který je umístěn na zadní straně karty. Výhodou placení kartou jsou téměř nulové transakční náklady za platbu. Protože se při platbě vypisují údaje, které jsou na kartě a daly by se zneužít, není od věci si u banky zařídit zasílání SMS při každé platbě kartou. Taková kontrola nikdy neškodí. Stejně jako stanovení si přiměřené týdenního limitu pro platby kartou.

  • Kdo má obavy vypisovat do internetových formulářů číslo své karty, ten může využit „standardní“ internetové bankovnictví a vyplnit při každém nákupu příkaz k úhradě.
  • Rostoucí obliby dosahují i digitální peněženky, které nabízí na trhu více společností. Peníze se převedou na otevřený účet, ze kterého se následně velmi rychle a levně platí na internetu. Výhodou je, že všechny údaje pro platbu se zadávají pouze při registraci.

Zákon o platebním styku

Platební operace, včetně internetového bankovnictví se řídí zákonem č. 124/2002 Sb. o platebním styku. Za uvedené správných údajů při elektronické platbě jsme sice zodpovědni jako klienti banky, současně jsme však zákonem chráněni a odpovědnost je i na bance (§ 18). Jestliže bylo totiž užito elektronického platebního prostředku,

  1. aniž byl fyzicky předložen, nebo

  2. bez identifikace držitele osobním identifikačním číslem nebo bez identifikace jiným způsobem, neumožňuje-li podstata elektronického platebního prostředku jeho fyzické předložení

a prohlásí-li držitel, že tento elektronický platební prostředek neužil, má právo požadovat od vydavatele neprodlené vrácení peněžních prostředků odčerpaných takovýmto užitím elektronického platebního prostředku.

Kdy se bezhotovostní platbě nevyhneme?

Platby nad 15 000 € musí být dle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti být provedeny bezhotovostně. V zákoně je uvedena částka v eurech, proto je potřebu platbu v korunách přepočítat. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu euro směnným kursem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby.

Jak dlouho trvá internetový převod?

Zákonné lhůty pro bankovní převody se liší. Nejkratší jsou převody mezi účty u stejné banky. Nejdéle trvají pochopitelně platby do zahraničí. Lhůty pro provádění převodů jsou upraveny v § 8 zákona o platebním styku.

  • v rámci stejné banky je banka povinna poskytnout částku převodu příjemci v den, kdy nastala účinnost příkazu k převodu, nebo následující bankovní pracovní den, není-li den účinnosti příkazu k převodu bankovním pracovním dnem
  • mezi různými bankami v Česku je banka povinna zajistit připsání částky převodu ve prospěch účtu převádějící instituce příjemce a předat jí podklady nutné k poskytnutí částky převodu příjemci nejpozději následující bankovní pracovní den po dni účinnosti příkazu k převodu, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší
  • při přeshraničním převodu je banka povinna zajistit připsání částky převodu ve prospěch účtu převádějící instituce příjemce a předat jí podklady nutné k poskytnutí částky převodu příjemci ve lhůtě dohodnuté s příkazcem; není-li taková lhůta dohodnuta, do 5 bankovních pracovních dnů ode dne účinnosti příkazu k převodu

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí