Úvěrový slovník

A

Annual Percentage Rate of Charge viz RPSN

anuita viz Anuitní splátka

Anuita

Anuitní splácení

Anuitní splátka (anuita)

APRC viz RPSN

B

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM)

Bonita (Creditworthiness, Úvěrová schopnost)

BSM viz Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

Byt

Bytové nemovitosti

Bytový dům

C

Cena obvyklá

Cena obvyklá budoucí

Cena tržní

Cena úvěru

Cílová částka

Creditworthiness viz Bonita

Č

Čerpání úvěru

ČNB

D

Degresivní splácení

Dluhová služba

Dlužník

Doba splatnosti

Domácnost

DTI

E

EURIBOR

F

Finanční úřad

Fixace úrokové sazby

Fyzická osoba

G

Geometrický plán

H

hodnota nemovitosti stanovená bankou viz Zástavní hodnota

Hypoteční úvěr (Hypotéka, Mortgage Credit)

Hypoteční zástavní listy

Hypotéka viz Hypoteční úvěr

I

Interest Rate viz Úroková sazba

J

Jistina

K

Katastrální mapa

Katastrální úřad

Katastr nemovitostí ČR (KN)

KN viz Katastr nemovitostí ČR

Kombinovaný produkt

Kupní smlouva

L

LGD

LIBOR

Lichvář

List vlastnictví (LV, Výpis z katastru nemovitostí)

Lone To Value viz LTV

LTV (Lone To Value)

LV viz List vlastnictví

M

Mimořádná splátka

Mortgage Credit viz Hypoteční úvěr

N

Nájemní nemovitost

Návrh na vklad

Nebytový dům

Nebytový prostor

Nemovitost

Notářský zápis o uznání dluhu

O

Objekt úvěru

Odhad ceny nemovitosti

P

p.a. (per annum)

per annum viz p.a.

Plomba

Pojistná událost

Pojištění nemovitosti

Polyfunkční budova

Potvrzení o příjmu

Potvrzení o zaplacených úrocích

Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí

PRIBOR

Progresivní splácení

Předčasné splacení úvěru

Překlenovací úvěr

R

Refinancování

Refinancování vlastních prostředků

Reposazba

Reprodukční (nová) cena nemovitosti

Riziko protistrany

Rizikové životní pojištění

Roční procentní sazba nákladů viz RPSN

Rodinný dům

Rozestavěná nemovitost

RPSN (Annual Percentage Rate of Charge, APRC, Roční procentní sazba nákladů)

S

SFRB viz Státní fond rozvoje bydlení

SJM viz Společné jmění manželů

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Solventnost

Splatnost úvěru

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společné jmění manželů (SJM)

Spoluvlastnický podíl

Státní finanční podpora

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

Stavební povolení

Stavební pozemek

SVJ viz Společenství vlastníků jednotek

T

Trvalý pobyt cizince

Ú

Účel úvěru

Úrok

Úroková sazba (Interest Rate)

Úvěrová schopnost viz Bonita

Úvěrová smlouva

Úvěrový analytik

V

Věcné břemeno

Věřitel

Vinkulace pojistného plnění

Výnosová (nájemní) nemovitost

Výpis z katastru nemovitostí viz List vlastnictví

Z

Zainvestovaný (zasíťovaný) stavební pozemek

Zajištění úvěru

Zástavce

Zástavní hodnota (hodnota nemovitosti stanovená bankou)

Zástavní právo

Zástavní právo k nemovitosti

Závazek o uznání dluhu

Ž

Žadatel o úvěr

Žádost o úvěr

Životní minimum

Praktické

Populární na Dům financí