Úvěrové chyby

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Aktuálně příznivá ekonomická situace, kdy celorepublikově rostou mzdy a na trhu je stále dostatek volných míst, láká některé lidi k čerpání nepromyšleného úvěru.

V některých případech je čerpání úvěru správným finančním rozhodnutím, v jiných však může být uzavření úvěrové smlouvy začátkem dlouhodobých finančních problémů. Každý úvěr je nutné důkladně promyslet, neboť měsíční splátky úvěru je nutné platit řádně a včas. Všechny finanční instituce si své pohledávky velmi pečlivě hlídají a mají výborně nastaveny vnitřní systémy, aby k vymáhání pohledávek došlo co nejdříve.

Absence finančního plánu

Zodpovědní občané a zodpovědné rodiny dodržují sestavený finanční plán, který pravidelně aktualizují v závislosti na změně priorit, výši měsíčních příjmů a struktuře povinných výdajů. Finanční plánování a důsledné řízení rodinných financí je základním předpokladem, jak nečerpat nerozumný úvěr.

Úvěrem se řeší finanční rozmar

Nákup věci na úvěr, kterou rodina nutně nepotřebuje a vzhledem k rodinným příjmům je schopna na její pořízení postupně našetřit, není z finančního hlediska racionální. V praxi se rozhodně nedoporučuje řešit úvěrem nákup spotřební věci, jejíž životnost je kratší než doba splácení úvěru. Dovolenou a vánoční dárky by si rodina na úvěr rozhodně kupovat neměla.

Výběr úvěru ve spěchu

V žádném případě se nedoporučuje uzavírat žádnou úvěrovou smlouvu bez dostatečného propočtu dopadu pravidelného splácení na rodinný rozpočet. Uzavření úvěrové smlouvy by nemělo být dílem okamžiku. Nejdříve je potřeba si po důkladném rozmyšlení zvážit, zdali je nutné úvěr čerpat, vše řádně propočítat a teprve následně hledat na trhu optimální nabídku úvěru.

Měsíční splátky s malou rezervou

Jednotlivé finanční instituce působící na trhu mají nastaveny vlastní pravidla a tedy i finanční požadavky na zájemce o úvěr. Finančně zodpovědné je však mít po zakalkulování měsíční splátky do povinných měsíčních výdajů vyšší finanční rezervu, než požaduje příslušná finanční instituce. V životě může dojít k různým nenadálým výdajům a při příliš napnutém finančním rozpočtu je následně nemožné měsíční splátku uhradit, což znamená pro rodinu finanční problémy. I rodina mající zájem o úvěr (např. z důvodu pořízení většího bydlení, rekonstrukce bydlení, koupě většího rodinného auta) by měla mít alespoň tříměsíční rezervu na běžném účtu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí