Investiční slovník

A

Abeceda Stock

Absolute-return strategie

ADR

Agregace

Akcie

Akcie prioritní

Akcionář

Akciové fondy

Akciové riziko – obecné

Akciový index DAX

Akciový trh

Aktivní správa portfolia

Aktuální hodnota podílového listu

Alikvotní úrokový výnos

Alokace (Asset allocation)

Analýza cenných papírů

Annual Percentage Rate of Charge viz RPSN

Anualizace

Anuitizace

APRC viz RPSN

Arbitráž

Asset allocation viz Alokace

Asymetrické informace

B

Bankrot

Bearish

Benchmark

Benchmarková strategie

Blue Chip

Blue chips

Bod zlomu (break even)

Bond viz Dluhopisy

Bonita cenného papíru

Bookmaker

break even viz Bod zlomu

Break-Even Cena

Broker

Bullish

Bull strategy viz Býčí strategie

Burza

Burza cenných papírů Kuala Lumpur

Burzovní index

BUY & SELL transakce

Býčí a medvědí trh

Býčí strategie (Bull strategy)

C

call certifikát viz Opce call

Cap

Cash Back

CBOE Options Exchange

cena podílového listu viz Kurz podílového listu

Cenný papír

Cenný papír na jméno

Cenný papír na majitele

Certifikát Bonus

Certifikát: diskontovaný

Certifikát garantovaný

Certifikát Indexový

Certifikát: KNOCK-OUT

Certifikát: Sprint-certifikát

Certifikáty investiční

CFD viz Contracts for Diference

Clearing

Contracts for Diference (CFD)

Custody

Custody transakce

Cyklická akcie

Č

Černá labuť

Černé peníze

Černé pondělí

Černé úterý

Černý pátek

Černý trh

Číslo CUSIP

D

Day Trader

Dealerský trh

Denní high

Denní low

Depozitář

Derivát (Finanční derivát)

Dezinflace

Disinvestment

Diskontní makléř

Diverzifikace

Dividenda

Dividend day

Dividendový výnos

Dlouhodobá aktiva

Dluhopisy (Bond, Obligace)

Dluhopisy státní

Doba návratnosti

Dollar cost averaging

Dotcom

Downside 1 ROK

Downtrend

Držitel dluhopisu

Důležité upozornění

Durace

Durace modifikovaná

Dvojité dno

E

EBITA

EBITDA marže

Ekonomický cyklus

Ekonomický kalendář

Ekonomický stimul

Emerging markets

Emise

Emitent

ETF (Exchange Traded Funds)

Exchange Traded Funds viz ETF

Explicitní náklady

Externalita

F

Fiat brány

Fiat měna

Finanční derivát viz Derivát

Finanční trhy

Fisherův efekt

Floater

Floor Trader

FOMO

Fond s reinvesticí výnosů – růstový

Fondy akciové

Fondy derivátové (Hedge fondy, Hedge Funds)

Fondy dividendové

Fondy dluhopisové (Obligační fondy)

Fondy fondů

Fondy garantované (Fondy zajištěné)

Fondy globální

Fondy hedge

Fondy High-yield

Fondy indexové

Fondy komoditní

Fondy Large Cap

Fondy národní

Fondy odvětvové

Fondy peněžního trhu

Fondy Small Cap

Fondy smíšené

Fondy SRI (social responsible investments)

Fondy zajištěné viz Fondy garantované

Fondy zaměřené na akcie nových firem

Forex

Forward

franšíza

F

Franšízant

FTSE

Fundamentální analýza

Futures

Futures Market

G

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Grid Trading

H

hedge viz Hedging

Hedge fondy viz Fondy derivátové

Hedge Funds viz Fondy derivátové

Hedging (hedge)

Hlasovací právo

Hmotný majetek

Holandská nemoc

H-Shares

Hypotéční zástavní list (HZL)

HZL viz Hypotéční zástavní list

I

Index viz Index

Index (Index)

Index akciový

Index amerického dolaru

Index finanční

Index FT Wilshire 5000

Index Hang Seng

Indexové certifikáty

Index PX

Index relativní síly

Index spotřebitelských cen

Index S&P 500

Indonéská burza

Inflace

Initicial Public Offering viz Primární veřejná nabídka

Investiční analýza

Investiční fond

Investiční horizont

Investiční limity

Investiční nástroj

Investiční poradenství

Investiční společnost

IPO viz Primární veřejná nabídka

ISIN

K

Kapitulace

Kolektivní investování

Komerční banka

Komerční nemovitosti

Komerční papír

Komerční půjčka

Komodita

konvexnost

Korelace

Kotace

Koupit na krytí

Kupón

Kupón dluhopisu

Kupte si dipy

Kurz podílového listu (cena podílového listu)

Kvantitativní analýza

L

Leverage viz Pákový efekt

Leveraged ETF

Lichvář

Likvidita viz Likvidita

Likvidita (Likvidita)

Limit (order)

LONG pozice

Lot

M

Majetek fondu

Makléř

Margin Call

Market Cap viz Tržní kapitalizace

Market Maker viz Tvůrce trhu

Medvědí past

Měnové riziko

Měsíční high

Měsíční Low

Mezikontinentální burza

MIFID

Min/Max performance

Míra obratu portfolia (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

Monetaristická teorie

N

Nabídková cena

Nakoupit a držet

Nákup na marži

NAV (Net Asset Value)

NAV/PL

Nehmotný majetek

Nemovitostní fond

Nemovitostní společnost

Nerovnováha objednávky

Net Asset Value viz NAV

Nevydané akcie

Nominální hodnota

O

Obhospodařovatelský poplatek

Obchodní jmění fondu

Obchodník s cennými papíry

Obligace viz Dluhopisy

Obligační fondy viz Fondy dluhopisové

Odkoupit

Opce a opční listy

Opce call (call certifikát)

Opce put (put certifikát)

OTC finanční deriváty (Over The Counter finanční deriváty)

Otevřený podílový fond

Over The Counter finanční deriváty viz OTC finanční deriváty

P

Pákový efekt (Leverage)

Paretova analýza

Pasivní příjem

Pasivní správa portfolia

Past na býky

Peněžní trh

P/E ratio viz Poměr kurzu a zisku

performance viz Výkonnost

PnL

Podílník

Podílový fond

Podílový fond otevřený

Podílový fond uzavřený

Podílový list

Podkladové aktivum (nástroj)

Podlinková reklama

Pokladniční poukázka

Pokyn market

Politické riziko

Poměr kurzu a zisku (P/E ratio)

Portfolio

Portfolio management

Portfolio Turnover Ratio viz Míra obratu portfolia

Právo na zpětný prodej

Prémiový dluhopis

PRIBID

PRIBOR

Primární veřejná nabídka (Initicial Public Offering, IPO)

Prodejní cena

Profil investora

Promptní obchod

Prospekt cenného papíru

Protinabídka

Protiobchod

Protistrana

Provize

PTR viz Míra obratu portfolia

put certifikát viz Opce put

R

Rating

Ratingové agentury

Reálná úroková míra

Recese

Registrovaný cenný papír

Rentabilita kapitálu

Repo (Repo obchod)

Repo Reverzní

Riziko

Riziko a citlivost k riziku

riziko emitenta viz Riziko kreditní

Riziko Globální

Riziko inflační

Riziko investičních nástrojů derivátového typu

Riziko kreditní (riziko emitenta, riziko protistrany)

Riziko likvidity

Riziko názvosloví

Riziko odvětví

Riziko operační

Riziko právní

riziko protistrany viz Riziko kreditní

Riziko protistrany

Riziko tržní

Riziko volatility (kolísavosti)

Riziko vypořádací (settlement risk)

Rizikový profil klienta

Roční procentní sazba nákladů viz RPSN

Rozvaha Fedu

RPSN (Annual Percentage Rate of Charge, APRC, Roční procentní sazba nákladů)

S

Sayův zákon trhů

Scoring

settlement risk viz Riziko vypořádací

Sharpe ratio

Shluková analýza

SHORT pozice

Složený index Nasdaq

Směrodatná odchylka

Smíšené fondy (balancované)

social responsible investments viz Fondy SRI

SPAD

Spojnicový graf

Spoření

Spotřebitelský přebytek

Spot (Spotový trh)

SPREAD

Statut fondu / prospekt fondu

Stock Screener

Stop limit

SWAP

Swingové obchodování

T

Technická analýza

technický analytik

Technický ukazatel

TER (Total Expense Ratio)

Termínovaný vklad

Total Expense Ratio viz TER

Traiding

Trh dluhopisový

Trh kapitálový

Trh kupujícího

Trh peněžní

Trh primární

Tržní kapitalizace (Market Cap)

Tvůrce trhu (Market Maker)

Týdenní graf

U

Ukazatele finanční hospodářské

Ú

Úschovna

V

Value at Risk viz VaR

VaR (Value at Risk)

Volatilita

Výkonnost (performance)

Výkup

Výnos

Výnos dluhopisu

Výnosová křivka

Výnos YTM a YTD

Výplata výnosů

Výroční zpráva

W

Wide moat

X

Xenoměna

XRT

Y

Year to Date viz YTD

Yield to Maturity viz YTM

YTD (Year to Date)

YTM (Yield to Maturity)

Z

Zbytková doba splatnosti

Ž

Životní náklady

Praktické

Populární na Dům financí