Investiční slovník

A

Absolute-return strategie

Akcie

Akcie prioritní

Akcionář

Akciové fondy

Akciové riziko – obecné

Akciový index DAX

Aktivní správa portfolia

Aktuální hodnota podílového listu

Alikvotní úrokový výnos

Alokace (Asset allocation)

Analýza cenných papírů

Arbitráž

Asset allocation viz Alokace

B

Bankrot

Benchmark

Benchmarková strategie

Blue Chip

Blue chips

Bod zlomu (break even)

Bond viz Dluhopisy

Bonita cenného papíru

Bookmaker

break even viz Bod zlomu

Break-Even Cena

Broker

Bull strategy viz Býčí strategie

Burza

Burzovní index

BUY & SELL transakce

Býčí a medvědí trh

Býčí strategie (Bull strategy)

C

call certifikát viz Opce call

Cap

Cash Back

cena podílového listu viz Kurz podílového listu

Cenný papír

Cenný papír na jméno

Cenný papír na majitele

Certifikát Bonus

Certifikát: diskontovaný

Certifikát garantovaný

Certifikát Indexový

Certifikát: KNOCK-OUT

Certifikát: Sprint-certifikát

Certifikáty investiční

CFD viz Contracts for Diference

Clearing

Contracts for Diference (CFD)

Custody

Custody transakce

Č

Černá labuť

Černé peníze

Černé pondělí

Černé úterý

Černý pátek

Černý trh

D

Dealerský trh

Depozitář

Derivát (Finanční derivát)

Dezinflace

Disinvestment

Diskontní makléř

Diverzifikace

Dividenda

Dividend day

Dividendový výnos

Dluhopisy (Bond, Obligace)

Dluhopisy státní

Dotcom

Downside 1 ROK

Držitel dluhopisu

Důležité upozornění

Durace

Durace modifikovaná

E

EBITA

EBITDA marže

Emerging markets

Emise

Emitent

ETF (Exchange Traded Funds)

Exchange Traded Funds viz ETF

Explicitní náklady

Externalita

F

Fiat brány

Fiat měna

Finanční derivát viz Derivát

Finanční trhy

Floater

FOMO

Fond s reinvesticí výnosů – růstový

Fondy akciové

Fondy derivátové (Hedge fondy, Hedge Funds)

Fondy dividendové

Fondy dluhopisové (Obligační fondy)

Fondy fondů

Fondy garantované (Fondy zajištěné)

Fondy globální

Fondy hedge

Fondy High-yield

Fondy indexové

Fondy komoditní

Fondy Large Cap

Fondy národní

Fondy odvětvové

Fondy peněžního trhu

Fondy Small Cap

Fondy smíšené

Fondy SRI (social responsible investments)

Fondy zajištěné viz Fondy garantované

Fondy zaměřené na akcie nových firem

Forward

Futures

G

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

H

hedge viz Hedging

Hedge fondy viz Fondy derivátové

Hedge Funds viz Fondy derivátové

Hedging (hedge)

Hlasovací právo

Hypotéční zástavní list (HZL)

HZL viz Hypotéční zástavní list

I

Index

Index akciový

Index finanční

Indexové certifikáty

Index PX

Index spotřebitelských cen

Inflace

Initicial Public Offering viz Primární veřejná nabídka

Investiční fond

Investiční horizont

Investiční limity

Investiční nástroj

Investiční poradenství

Investiční společnost

IPO viz Primární veřejná nabídka

ISIN

K

Kapitulace

Kolektivní investování

Komerční banka

komerční nemovitosti

Komerční papír

Komerční půjčka

Komodita

Kotace

Koupit na krytí

Kupón

Kupón dluhopisu

Kupte si dipy

Kurz podílového listu (cena podílového listu)

L

Leverage viz Pákový efekt

Lichvář

Likvidita viz Likvidita

Likvidita (Likvidita)

Limit (order)

LONG pozice

Lot

M

Majetek fondu

Makléř

Market Cap viz Tržní kapitalizace

Market Maker viz Tvůrce trhu

Medvědí past

Měnové riziko

MIFID

Min/Max performance

Míra obratu portfolia (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

N

Nabídková cena

Nakoupit a držet

Nákup na marži

NAV (Net Asset Value)

NAV/PL

Nemovitostní fond

Nemovitostní společnost

Net Asset Value viz NAV

Nominální hodnota

O

Obhospodařovatelský poplatek

Obchodní jmění fondu

Obchodník s cennými papíry

Obligace viz Dluhopisy

Obligační fondy viz Fondy dluhopisové

Odkoupit

Opce a opční listy

Opce call (call certifikát)

Opce put (put certifikát)

OTC finanční deriváty (Over The Counter finanční deriváty)

Otevřený podílový fond

Over The Counter finanční deriváty viz OTC finanční deriváty

P

Pákový efekt (Leverage)

Pasivní správa portfolia

Past na býky

Peněžní trh

P/E ratio viz Poměr kurzu a zisku

performance viz Výkonnost

Podílník

Podílový fond

Podílový fond otevřený

Podílový fond uzavřený

Podílový list

Podkladové aktivum (nástroj)

Podlinková reklama

Pokladniční poukázka

Pokyn market

Politické riziko

Poměr kurzu a zisku (P/E ratio)

Portfolio

Portfolio management

Portfolio Turnover Ratio viz Míra obratu portfolia

Právo na zpětný prodej

PRIBID

PRIBOR

Primární veřejná nabídka (Initicial Public Offering, IPO)

Prodejní cena

Profil investora

Promptní obchod

Prospekt cenného papíru

Protinabídka

Protiobchod

Protistrana

Provize

PTR viz Míra obratu portfolia

put certifikát viz Opce put

R

Rating

Ratingové agentury

Reálná úroková míra

Recese

Registrovaný cenný papír

Rentabilita kapitálu

Repo (Repo obchod)

Repo Reverzní

Riziko

Riziko a citlivost k riziku

riziko emitenta viz Riziko kreditní

Riziko Globální

Riziko inflační

Riziko investičních nástrojů derivátového typu

Riziko kreditní (riziko emitenta, riziko protistrany)

Riziko likvidity

Riziko názvosloví

Riziko odvětví

Riziko operační

Riziko právní

riziko protistrany viz Riziko kreditní

Riziko protistrany

Riziko tržní

Riziko volatility (kolísavosti)

Riziko vypořádací (settlement risk)

Rizikový profil klienta

S

Scoring

settlement risk viz Riziko vypořádací

Sharpe ratio

SHORT pozice

Směrodatná odchylka

Smíšené fondy (balancované)

social responsible investments viz Fondy SRI

SPAD

Spoření

Spotřebitelský přebytek

Spot (Spotový trh)

SPREAD

Statut fondu / prospekt fondu

Stop limit

SWAP

T

TER (Total Expense Ratio)

Termínovaný vklad

Total Expense Ratio viz TER

Traiding

Trh akciový

Trh dluhopisový

Trh kapitálový

Trh kupujícího

Trh peněžní

Trh primární

Tržní kapitalizace (Market Cap)

Tvůrce trhu (Market Maker)

U

Ukazatele finanční hospodářské

Ú

Úschovna

V

Value at Risk viz VaR

VaR (Value at Risk)

Volatilita

Výkonnost (performance)

Výkup

Výnos

Výnos dluhopisu

Výnosová křivka

Výnos YTM a YTD

Výplata výnosů

Výroční zpráva

Y

Year to Date viz YTD

Yield to Maturity viz YTM

YTD (Year to Date)

YTM (Yield to Maturity)

Z

Zbytková doba splatnosti

Ž

Životní náklady

Praktické

Populární na Dům financí

CMP