Investiční slovník

A

Abeceda Stock

Absolute-return strategie

ADR

Agregace

Akcie

Akcie na řád

Akcie prioritní

Akcionář

Akciové fondy

Akciové riziko – obecné

Akciový index DAX

Akciový trh

Aktivní správa portfolia

Aktuální hodnota podílového listu

Alfa

Alikvotní úrokový výnos

Alokace (Asset allocation)

Analýza cenných papírů

Annual Percentage Rate of Charge viz RPSN

Anualizace

Anualizovaná výkonnost

Anuitizace

APRC viz RPSN

Arbitráž

Asset allocation viz Alokace

Asymetrické informace

B

Bankrot

Bearish

Benchmark

Benchmarková strategie

Beta ukazatel

Bězný výnos

Blue Chip

Blue chips

Bod zlomu (break even)

Bond viz Dluhopisy

Bonita cenného papíru

Bookbuilding

Bookmaker

break even viz Bod zlomu

Break-Even Cena

Broker

Bullish

Bull strategy viz Býčí strategie

Burza

Burza cenných papírů Kuala Lumpur

Burzovní index

BUY & SELL transakce

Býčí a medvědí trh

Býčí strategie (Bull strategy)

C

call certifikát viz Opce call

Cap

Cash Back

CBOE Options Exchange

Celkový výnos

cena podílového listu viz Kurz podílového listu

Cenné papíry hlavní

Cenné papíry na jméno

Cenné papíry na řád

Cenné papíry vedlejší

Cenný papír

Cenný papír na jméno

Cenný papír na majitele

Cenný papíry na doručitele

Certifikát Bonus

Certifikát: diskontovaný

Certifikát garantovaný

Certifikát Indexový

Certifikát: KNOCK-OUT

Certifikát: Sprint-certifikát

Certifikáty investiční

CFD viz Contracts for Diference

Clearing

Contracts for Diference (CFD)

Credit default swap

Custody

Custody transakce

Cyklická akcie

Č

Černá labuť

Černé peníze

Černé pondělí

Černé úterý

Černý pátek

Černý trh

Číslo CUSIP

D

Day Trader

Dealerský trh

Denní high

Denní low

Depozitář

Derivát (Finanční derivát)

Devizové burzy

Dezinflace

Disinvestment

Diskontní makléř

Diverzifikace

Dividenda

Dividend day

Dividendový výnos

Dlouhodobá aktiva

Dluhopisy (Bond, Obligace)

Dluhopisy státní

Dluhové cenné papíry

Doba návratnosti

Dollar cost averaging

Domácí fond

Dotcom

Dow Jones

Downside 1 ROK

Downtrend

Druhy cenných papírů

Držitel dluhopisu

Důležité upozornění

Durace

Durace modifikovaná

Dvojité dno

E

Earnings per share

EBITA

EBITDA marže

Ekonomický cyklus

Ekonomický kalendář

Ekonomický stimul

Emerging markets

Emise

Emisní ažio

Emitent

ETF (Exchange Traded Funds)

Exchange-traded Fund

Exchange Traded Funds viz ETF

Explicitní náklady

Externalita

F

Fiat brány

Fiat měna

Finanční derivát viz Derivát

Finanční investiční instrumenty

Finanční systém

Finanční trhy

Fisherův efekt

Floater

Floor Trader

FOMO

Fond s reinvesticí výnosů – růstový

Fondy akciové

Fondy derivátové (Hedge fondy, Hedge Funds)

Fondy dividendové

Fondy dluhopisové (Obligační fondy)

Fondy fondů

Fondy garantované (Fondy zajištěné)

Fondy globální

Fondy hedge

Fondy High-yield

Fondy indexové

fondy kolektivního investování

Fondy komoditní

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy Large Cap

Fondy národní

Fondy odvětvové

Fondy peněžního trhu

Fondy Small Cap

Fondy smíšené

Fondy SRI (social responsible investments)

Fondy zajištěné viz Fondy garantované

Fondy zaměřené na akcie nových firem

Forex

Forward

franšíza

F

Franšízant

FTSE

Fundamentální analýza

Funkce likvidity

Funkce ochrany proti riziku

Funkce regulace finančního systému státem

Funkce uchování hodnoty

Futures

Futures Market

G

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční systém finančního trhu

GDR

Globální indexový fond

Grid Trading

H

hedge viz Hedging

Hedge fondy viz Fondy derivátové

Hedge Funds viz Fondy derivátové

Hedging (hedge)

Hlasovací právo

Hmotný majetek

Hodnotová strategie

Holandská nemoc

Hotovostní peníze

H-Shares

Hyperinflace

Hypotéční zástavní list (HZL)

HZL viz Hypotéční zástavní list

I

Index viz Index

Index (Index)

Index akciový

Index amerického dolaru

Index finanční

Index FT Wilshire 5000

Index Hang Seng

Indexové certifikáty

Index PX

Index relativní síly

Index spotřebitelských cen

Index S&P 500

Indonéská burza

Inflace

Initicial Public Offering viz Primární veřejná nabídka

Insider trading

Investiční analýza

Investiční fond

Investiční horizont

Investiční limity

Investiční nástroj

Investiční poradenství

Investiční společnost

Investor

IPO viz Primární veřejná nabídka

IPO

ISIN

J

Jednoduché úročení

K

Kapitálový výnos

Kapitulace

Kolektivní investování

Komerční banka

Komerční nemovitosti

Komerční papír

Komerční půjčka

Komodita

Komoditní burzy

konvexnost

Korelace

Kotace

Koupit na krytí

Kreditní funkce

Kupón

Kupón dluhopisu

Kupte si dipy

Kurz

Kurz podílového listu (cena podílového listu)

Kusová akcie

Kvantitativní analýza

L

Leverage viz Pákový efekt

Leveraged ETF

Lichvář

Likvidita viz Likvidita

Likvidita (Likvidita)

Limit (order)

Listinné cenné papíry

LONG pozice

Lot

M

Majetek fondu

Majetkové cenné papíry

Makléř

Margin Call

Market Cap viz Tržní kapitalizace

Market Maker viz Tvůrce trhu

Medvědí past

Měnové riziko

Měsíční high

Měsíční Low

Mezikontinentální burza

MIFID

Min/Max performance

Míra obratu portfolia (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

Monetaristická teorie

N

Nabídková cena

Nakoupit a držet

Nákup na marži

NAV (Net Asset Value)

NAV/PL

Nehmotný majetek

Nemovitostní fond

Nemovitostní společnost

Nerovnováha objednávky

Net Asset Value viz NAV

Nevydané akcie

Nominální hodnota

O

Obhospodařovatelský poplatek

Obchodní jmění fondu

Obchodník s cennými papíry

Obligace viz Dluhopisy

Obligační fondy viz Fondy dluhopisové

Odkoupit

Oficiální trh

Ongoing charge

Opce a opční listy

Opce call (call certifikát)

Opce put (put certifikát)

OTC finanční deriváty (Over The Counter finanční deriváty)

OTC-trhy

Otevřený podílový fond

Over The Counter finanční deriváty viz OTC finanční deriváty

P

Pákový efekt (Leverage)

Paretova analýza

Pasivní příjem

Pasivní správa portfolia

Past na býky

Peněžní prostředky

Peněžní trh

P/E ratio viz Poměr kurzu a zisku

performance viz Výkonnost

Platební funkce

PnL

Podílník

Podílový fond

Podílový fond otevřený

Podílový fond uzavřený

Podílový list

Podkladové aktivum (nástroj)

Podlinková reklama

Pokladniční poukázka

Pokyn market

Politické riziko

Poměr kurzu a zisku (P/E ratio)

Portfolio

Portfolio management

Portfolio Turnover Ratio viz Míra obratu portfolia

Právo na zpětný prodej

Prémiový dluhopis

PRIBID

PRIBOR

Primární veřejná nabídka (Initicial Public Offering, IPO)

Prodejní cena

Profil investora

Promptní obchod

Prospekt cenného papíru

Protinabídka

Protiobchod

Protistrana

Provize

PTR viz Míra obratu portfolia

put certifikát viz Opce put

R

Rating

Ratingové agentury

Reálná úroková míra

Reálné investiční instrumenty

Recese

Registrovaný cenný papír

Regulace

Rentabilita kapitálu

Repo (Repo obchod)

Repo Reverzní

Riziko

Riziko a citlivost k riziku

riziko emitenta viz Riziko kreditní

Riziko Globální

Riziko inflační

Riziko investičních nástrojů derivátového typu

Riziko kreditní (riziko emitenta, riziko protistrany)

Riziko likvidity

Riziko názvosloví

Riziko odvětví

Riziko operační

Riziko právní

riziko protistrany viz Riziko kreditní

Riziko protistrany

Riziko tržní

Riziko volatility (kolísavosti)

Riziko vypořádací (settlement risk)

Rizikový profil klienta

ROA

Roční procentní sazba nákladů viz RPSN

ROE

Rozvaha Fedu

RPSN (Annual Percentage Rate of Charge, APRC, Roční procentní sazba nákladů)

S

Sayův zákon trhů

Scoring

Secondary public offering

Sekundární trh

settlement risk viz Riziko vypořádací

Sharpe ratio

Shluková analýza

SHORT pozice

Složené úročení

Složený index Nasdaq

Směrodatná odchylka

Smíšené fondy (balancované)

social responsible investments viz Fondy SRI

SPAD

Spojnicový graf

Spoření

Spotřebitelský přebytek

Spot (Spotový trh)

SPREAD

SRRI

Statut fondu / prospekt fondu

Stock Screener

Stop limit

Strategie zpětného zrcátka

SWAP

Swingové obchodování

T

Technická analýza

technický analytik

Technický ukazatel

TER (Total Expense Ratio)

Termínovaný vklad

Total Expense Ratio viz TER

Traiding

Trh cenných papírů

Trh dluhopisový

Trh kapitálový

Trh kupujícího

Trh peněžní

Trh primární

Tržní kapitalizace (Market Cap)

Tržní riziko

Tvůrce trhu (Market Maker)

Týdenní graf

U

Ukazatele finanční hospodářské

Ú

Úrokové riziko

Úrokový swap

Úschovna

V

Value at Risk viz VaR

Valutový trh

VaR (Value at Risk)

Veřejně obchodované cenné papíry

Volatilita

Výkonnost (performance)

Výkup

Výnos

Výnos dluhopisu

Výnosová křivka

Výnos YTM a YTD

Výplata výnosů

Výroční zpráva

W

Warrant

Wide moat

X

Xenoměna

XRT

Y

Year to Date viz YTD

Yield to Maturity viz YTM

YTD (Year to Date)

YTM (Yield to Maturity)

Z

Zastoupené cenné papíry

Zbytková doba splatnosti

Zero bond

ZISIF

Ž

Životní náklady

Nejnovější související

Osobní finance Ekonomika

Investice přečtete do minuty

Ratingová agentura S&P přehodnotila úvěrové schopnosti francouzského státu a snížila jeho hodnocení z AA na AA-. Tento krok byl zcela logický poté, co francouzský deficit státních financí dosáhl 5,5 % za rok 2023. Pro Francii je to velmi nepříjemná situace, protože snížení hodnocení automaticky zvýší náklady na půjčování.

Osobní finance Ekonomika

Investice Měnová politika čtení na 2 minuty

Většina investorů bedlivě sleduje ekonomické rubriky. Jedním ze základních problémů investora je protichůdnost názorů. Na každý názor můžeme najít více či méně kvalitní protiargumenty. Nemožnost najít konsenzus je ještě více patrná, pokud se týká různých výhledů a prognóz budoucího vývoje trhu nebo konkrétního finančního aktiva. Vždy můžeme najít jak pozitivní, tak i negativní názor. Jak to vidí analytici z UBS Global Research?

Osobní finance Dávky a důchody Podnikání

Investice Penze čtení na 2 minuty

V příštích letech poroste úloha vlastního finančního zajištění na penzi. Nejvíce přitom musí spořit a investovat na důchod osoby samostatně výdělečně činné. I při vysokých ziscích jsou totiž na tom podnikatelé často důchodově hůře než zaměstnanci s minimální mzdou. Jak je to možné?

Osobní finance Ekonomika

Investice Měnová politika čtení na 2 minuty

CEO největší americké banky JPMorgan není třeba dvakrát představovat. I přesto, že banka zažívá nejúspěšnější hospodářské výsledky za poslední dobu, její šéf Jamie Dimon patří k největším skeptikům ohledně vývoje americké ekonomiky. Jeho vystoupení na Global China Summitu v Šanghaji by tedy investorům nemělo uniknout. Jaký vývoj pro americkou ekonomiku Jamie Dimon předpovídá?

Osobní finance Dávky a důchody

Investice Penze Pojištění čtení na 2 minuty

Platba zdravotního pojištění je povinná, nevyhnout se jí ani investoři pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu. V jaké částce se v takových případech platí zdravotní pojištění? Jak je to s platbou důchodového pojištění?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí