Výpočet řádného důchodu 2020

Výpočet důchodu v roce 2020 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2020. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění.

Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech.

TIP! Spočítejte si osobní vyměřovací základ

Výpočet

První redukční hranice (do 15328 Kč) 15328 Kč

Druhá redukční hranice (od 15328 Kč do 139340 Kč) 6935 Kč

Výpočtový základ 22263 Kč

Procentní výměra za odpracované roky 64,5 %

Procentní výměra důchodu 14360 Kč

Základní výměra důchodu 3490 Kč

Měsíční důchod 17 850 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí