Výpočet důchodu v roce 2019

Výpočet důchodu v roce 2019 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2019. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění.

Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní.

Výpočet

Osobní vyměřovací základ 31050 Kč

První redukční hranice (do 14388 Kč) 14388 Kč

Druhá redukční hranice (od 14388 Kč do 130796 Kč) 4332 Kč

Výpočtový základ 18721 Kč

Procentní výměra za odpracované roky 64,5 %

Procentní výměra důchodu 12076 Kč

Krácení důchodu (pouze u předčasného důchodu) 0 %

Krácení důchodu (pouze u předčasného důchodu) 0 Kč

Procentní výměra důchodu 12076 Kč

Základní výměra důchodu 3270 Kč

Měsíční důchod 15 346 Kč

Praktické

Populární na Dům financí