Výpočet hrubé mzdy do konce roku 2020

V naší kalkulačce si můžete vypočítat hrubou mzdu a superhrubou mzdu, pokud uvedete čistou mzdu obdrženou na účet. Při výpočtu je zohledněno uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka v částce 2070 Kč.

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Právě z hrubé mzdy se vypočítávají nemocenské dávky nebo důchody. Na účet dostávají zaměstnanci od zaměstnavatele čistou mzdu, tedy hrubou mzdu poníženou o daňové odvody, tj. sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Superhrubá mzda (mzdová náklady zaměstnavatele) je vyšší než hrubá mzda, neboť zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Hrubá mzda je měsíční částka náležící zaměstnanci v pracovněprávním vztahu za vykonanou práci, včetně odměn, příplatků, prémií a náhrady mzdy. Vychází ze zákona číslo 586/92 Sb. o dani z příjmu v platném znění. Hrubá mzda je součástí superhrubé mzdy, což je hrubá mzda spolu s částkou odváděnou zaměstnavatelem na zdravotní a sociální pojištění a zálohou na daň z příjmu.

Složky hrubé mzdy jsou:

  • Základní mzda
  • Příplatky (nárokové, nenárokové)
  • Náhrady mzdy (dovolená, svátek)
  • Odměny
  • Další plnění
  • Dávky nemocenského pojištění

TIP! Vypočítejte si čistou mzdu

Výpočet

Výsledek

Daň z příjmu 4620 Kč

Zdravotní pojištění 1497 Kč

Sociální pojištění 2163 Kč

Superhrubá mzda 44600 Kč

Hrubá mzda (zaokrouhleno na stokoruny) 33 300 Kč

Praktické

Populární na Dům financí