Kalkulačka dlouhodobého ošetřovného v roce 2019

Zaměstnanci pečující o nemocné dítě (případně i nemocného dospělého člena domácnosti) mají nárok na ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění. Výše nemocenského se odvíjí od hrubé mzdy. Dlouhodobé ošetřovné se pobírá maximálně v rozsahu 90 kalendářních dní.

OSVČ nemají na ošetřovné nikdy nárok.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1 230 Kč

První redukční hranice (do 1090 Kč, z 90 %) 981 Kč

Druhá redukční hranice (od 1090 Kč do 1635 Kč, z 60 %) 84 Kč

Třetí redukční hranice (od 1635 Kč do 3270 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1 065 Kč

Výsledek

Denní dlouhodobé ošetřovné 639 Kč

Dlouhodobé ošetřovné za celou dobu 38 340 Kč

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí