1 úřad, 1 razítko, 1 proces, maximálně 1 rok. To zajistí rekodifikace stavebního práva.

Rychlé, transparentní, a přitom jednoduché stavební řízení v rámci jednoho efektivního úřadu přináší věcný záměr nového stavebního zákona. Necelý rok trvala příprava věcného záměru stavebního zákona, který je prvním krokem komplexní rekodifikace stavebního práva v České republice. Jehofinální podobu, na níž se aktivně podílela Hospodářská komora, dnes na své schůzi projednává vláda.

Návrh věcného záměru byl připraven ve spolupráci ministerstva pro místní rozvojs Hospodářskou komorou a s mnoha dalšími odborníky na správní a stavební právo z akademické obce, advokacie i justice i experty z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, bezpečnosti, ekologie a přípravy staveb.

„Přípravě věcného záměru a následnému procesu vypořádání připomínek věnovali experti tisíce hodin. Výsledkem je návrh, který Českou republiku v oblasti stavební legislativy po letech konečně posune na úroveň vyspělých zemí,“ představuje věcný záměr prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

„Kromě zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb přinese zcela nová norma také zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů hájených státem. Podmínkou úspěšné povolovací praxe je vytvoření dlouhodobě stabilních předpokladů pro lepší metodické řízení, profesionální odborný růst a nezávislost úředníků stavebních úřadů,“ říká Vladimír Dlouhý. Díky navrženému konceptu se výrazně sníží také počet řízení a jejich přezkumů, a to při zachování ochrany veřejných zájmů, z několika desítek na jediné.

Podle Světové banky je proces povolování staveb v České republice jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů.

„Reálný stav je ale mnohem horší, protože stavební řízení je jen tou vrcholnou poslední částí povolovacího procesu, který završuje celou řadu předcházejících řízení o územním rozhodnutí, posouzení EIA, integrovanou prevenci, agendu vydávání a desítek závazných stanovisek dotčených orgánů. O každém kroku pak může být vedeno přezkumné nebo soudní řízení,“ vysvětluje prezident Dlouhý.

Některé z větších staveb jsou již v době zahájení zastaralé, neboť od jejich projektu uplynulo nezřídka i více než 10 let. „Nedržíme krok s evropskou špičkou urbanismu, architektury ani moderních technologií a vybavení staveb (např. požadavky na elektromobilitu ad.). Zaostává výstavba bytů a služeb v intravilánech měst, kde zůstávají brownfieldy, proluky a jiná volná místa, a investoři pak obsazují okolní volnou krajinu, kde pociťují menší odpor pro své záměry,“ doplňuje Vladimír Dlouhý. „V důsledku prohrává Česká republika a její zájmy“, dodává.

Ve věcném záměru jsou obsaženy zásadní principiální změny, díky nimž dojde ke zkvalitnění, zefektivnění a zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.

Cílem je poprvé v historii samostatné České republiky výrazná redukce složitosti a sjednocení agend, nikoli doplňování dalších procesů.Nově tak bude vedeno pouze jedno řízení na jednom úřadu s jediným rozhodnutím. Včetně odvolání a soudního přezkumu by mělo být řízení skončeno do 1 roku. Zásadním krokem ke zlepšení je odstranění legislativního pingpongu – neustálého vracení spisů zpět na začátek řízení – zavedením tzv. „apelačního“ principu, který umožní soudu např. formální chyby rozhodnutí úřadu opravit a ukončit řízení.

„Norma s sebou samozřejmě přinesla také širokou diskusi. Po celou dobu přípravy byly jak ministerstvo pro místní rozvoj, tak iHospodářská komora ČR otevřeny konstruktivním podnětům široké veřejnosti prostřednictvím on-line formuláře. Uskutečnilo se také mnoho veřejných setkání, projednávání a diskusí, které vedly ke zkvalitnění materiálu,“ popisuje Vladimír Dlouhý.

27. června 2019 10:19:43

Reklama

Témata

Práce během rodičovské

Při splnění zákonných podmínek je možné pracovat i během mateřské dovolené. Během rodičovské...

Příjmy při studiu

Studenti, kteří dokáží skloubit práci a studium, nacházejí na trhu práce snadněji uplatnění než...

Jak žijí Evropané?

Ekonomická výkonnost a vyspělost ovlivňuje každodenní život Evropanů. V zemích s vyšším HDP na...

Zdanění našich příjmů

Během roku můžeme mít příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), samostatné výdělečné činnosti,...

Podnikatelské úvěry

Financování podnikání prostřednictvím bank je běžným způsobem získání prostředků ať už pro...

Reklama
Reklama

Výnos z pronájmu

Investice do nemovitosti

Pravidelný měsíční příjem z pronájmu může tvořit zajímavý rodinný zdroj, každé vlastnictví však přináší starosti a i pronájem nemovitosti může být ztrátový. Jaké daňové povinnosti přináší pronájem nemovitosti?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.