1 úřad, 1 razítko, 1 proces, maximálně 1 rok. To zajistí rekodifikace stavebního práva.

Rychlé, transparentní, a přitom jednoduché stavební řízení v rámci jednoho efektivního úřadu přináší věcný záměr nového stavebního zákona. Necelý rok trvala příprava věcného záměru stavebního zákona, který je prvním krokem komplexní rekodifikace stavebního práva v České republice. Jehofinální podobu, na níž se aktivně podílela Hospodářská komora, dnes na své schůzi projednává vláda.

Návrh věcného záměru byl připraven ve spolupráci ministerstva pro místní rozvojs Hospodářskou komorou a s mnoha dalšími odborníky na správní a stavební právo z akademické obce, advokacie i justice i experty z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, bezpečnosti, ekologie a přípravy staveb.

„Přípravě věcného záměru a následnému procesu vypořádání připomínek věnovali experti tisíce hodin. Výsledkem je návrh, který Českou republiku v oblasti stavební legislativy po letech konečně posune na úroveň vyspělých zemí,“ představuje věcný záměr prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

„Kromě zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb přinese zcela nová norma také zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů hájených státem. Podmínkou úspěšné povolovací praxe je vytvoření dlouhodobě stabilních předpokladů pro lepší metodické řízení, profesionální odborný růst a nezávislost úředníků stavebních úřadů,“ říká Vladimír Dlouhý. Díky navrženému konceptu se výrazně sníží také počet řízení a jejich přezkumů, a to při zachování ochrany veřejných zájmů, z několika desítek na jediné.

Podle Světové banky je proces povolování staveb v České republice jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů.

„Reálný stav je ale mnohem horší, protože stavební řízení je jen tou vrcholnou poslední částí povolovacího procesu, který završuje celou řadu předcházejících řízení o územním rozhodnutí, posouzení EIA, integrovanou prevenci, agendu vydávání a desítek závazných stanovisek dotčených orgánů. O každém kroku pak může být vedeno přezkumné nebo soudní řízení,“ vysvětluje prezident Dlouhý.

Některé z větších staveb jsou již v době zahájení zastaralé, neboť od jejich projektu uplynulo nezřídka i více než 10 let. „Nedržíme krok s evropskou špičkou urbanismu, architektury ani moderních technologií a vybavení staveb (např. požadavky na elektromobilitu ad.). Zaostává výstavba bytů a služeb v intravilánech měst, kde zůstávají brownfieldy, proluky a jiná volná místa, a investoři pak obsazují okolní volnou krajinu, kde pociťují menší odpor pro své záměry,“ doplňuje Vladimír Dlouhý. „V důsledku prohrává Česká republika a její zájmy“, dodává.

Ve věcném záměru jsou obsaženy zásadní principiální změny, díky nimž dojde ke zkvalitnění, zefektivnění a zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.

Cílem je poprvé v historii samostatné České republiky výrazná redukce složitosti a sjednocení agend, nikoli doplňování dalších procesů.Nově tak bude vedeno pouze jedno řízení na jednom úřadu s jediným rozhodnutím. Včetně odvolání a soudního přezkumu by mělo být řízení skončeno do 1 roku. Zásadním krokem ke zlepšení je odstranění legislativního pingpongu – neustálého vracení spisů zpět na začátek řízení – zavedením tzv. „apelačního“ principu, který umožní soudu např. formální chyby rozhodnutí úřadu opravit a ukončit řízení.

„Norma s sebou samozřejmě přinesla také širokou diskusi. Po celou dobu přípravy byly jak ministerstvo pro místní rozvoj, tak iHospodářská komora ČR otevřeny konstruktivním podnětům široké veřejnosti prostřednictvím on-line formuláře. Uskutečnilo se také mnoho veřejných setkání, projednávání a diskusí, které vedly ke zkvalitnění materiálu,“ popisuje Vladimír Dlouhý.

27. června 2019 10:19:43

Reklama

Témata

Rodinné dluhy

ezodpovědné zadlužení mnohdy znamená dlouhodobé finanční starosti nebo dokonce exekuci. Čerpání...

Studenti a daně

Při splnění zákonných podmínek platí za studenty zdravotní pojištění stát, od roku 2010 se však...

Daňová optimalizace

Při využití všech daňových slev, nezdanitelných položek a dalších legislativních opatření si lze...

Invalidní důchod

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Pro...

Pojištění právní ochrany

Dnes a denně jsme vystaveni různým rizikům. Ať už se jedná o rizika ohrožující náš majetek, či...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.