O výši důchodu nerozhoduje pouze příjem

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částku starobního důchodu pochopitelně výrazným způsobem ovlivňují rozhodné příjmy před odchodem do důchodu, někdy se však trochu pozapomíná na získanou dobu pojištění, jenž hraje taky důležitou roli.

Rozhodnými příjmy při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 jsou příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Každý příjmový rok má stejnou váhu, příjmy v předdůchodovém věku nejsou zvýhodněny.

Průměrná důchodová mzda

Z rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ). Právě osobní vyměřovací základ je základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu. Samotná výše důchodu následně závisí na získané době pojištění.

Každý rok pojištění rozhoduje

Do doby pojištění ovlivňující částku starobního důchodu se započítávají nejenom období, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, evidence na úřadu práce při splnění zákonných podmínek). Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. To znamená, že 44 let a 315 dní se hodnotí jako 44 let. Stejně se v rozsahu 44 let započítává např. doba pojištění v rozsahu 44 let a 10 dní.

Praktický příklad

Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 42500 Kč. Pan XY získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Pan XY odešel začátkem května do řádného starobního důchodu. Panu XY byl tedy přiznán měsíční starobní důchod ve výši 21904 Kč.

Pan AB má průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) rovněž ve výši 42500 Kč, ale získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Pan AB odešel koncem dubna do řádného starobního důchodu. Panu AB byl přiznán řádný starobní důchod ve výši 21143 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí