Poradna: Jak to budu mít s důchodem, když jsem doložil zaměstnání, ale příjmy nikoliv?

štítky Penze Poradna Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Radek: Jsem v předdůchodovém věku a starám se o své důchodové záležitosti. Ve výpisu jsem neměl jedno zaměstnání, tak jsem donesl na úřad potřebné doklady a vše mi opravili. Nemám však doklady o výši příjmu. Když mi teď evidují zaměstnání, ale nemají k tomu žádné příjmy, tak jaké příjmy mi budou použity? Minimální mzda, průměrná mzda nebo žádné příjmy, jak to prosím je?

Měsíční částka starobního důchodu se vypočte z údajů, které má ČSSZ ve své evidenci, proto je velmi dobře, že jste se o své důchodové záležitosti zajímal v dostatečném časovém předstihu a chybějí zaměstnání „vydokladoval“. Získaná doba pojištění významným způsobem ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu, každý chybějící rok pojištění by zbytečně snižoval státní starobní důchod.

Rozhodné důchodové příjmy

Základním příjmovým vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž se hodnotí příjmy od roku 1986 a přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023.

Vyloučená doba pojištění

V případě, že se Vám v daném období nepodařilo doložit příjmy, tak se při výpočtu osobního vyměřovacího základu nepoužije ani minimální mzda ani průměrná mzda, dané období se vyloučí, postupuje se v souladu s § 16 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Toto opatření zjednodušeně znamená, že se Vám osobní vyměřovací základ vypočítá pouze z ostatních příjmů. Obecně se jedná o nejspravedlivější řešení. Finančně na této legislativě mohou mírně tratit lidé, kteří právě v daném období, ze kterého nejsou doloženy příjmy, měli na své poměry významně nadprůměrné příjmy.

Závěrem

Doložením zaměstnání jste si zvýšil potřebnou dobu pojištění, což je nesmírně důležité. Váš osobní vyměřovací základ bude vypočten z ostatních doložených příjmů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí