I tatínci mají nárok na mateřskou

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Většinou v praxi čerpají peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) maminky, ale nárok mají při splnění zákonných podmínek i tatínci. Za jakých podmínek mají nárok na mateřskou tátové? Jak vysokou mateřskou mohou tatínci pobírat?

Otec dítěte může mateřskou čerpat nejdříve po uplynutí šestinedělí. V prvních šesti týdnech od narození dítěte čerpá mateřskou matka dítěte. To znamená, že nárok na mateřskou mají otcové od 7. do 28. týdne. Ať už mateřskou pobírá otec či matka dítěte, tak se tento příjem hodnotí mezi testované příjmy pro možnost uplatnění slevy na manželku (manžela). Do rozhodného vlastního příjmu ve výši 68000 Kč se nezapočítává až následný rodičovský příspěvek, což je dávka státní sociální podpory.

Podmínky pro přiznání mateřské

Nárok na mateřskou není automatický. Mateřská patří mezi testované dávky a žadatel musí splnit zákonné podmínky. I otcové tak musí získat minimální dobu pojištění, která činí 270 dní pojištění v posledních dvou letech a současně musí splňovat podmínku účasti na pojištění v den nástupu na mateřskou. Dlouhodobě nezaměstnaní otcové tedy podmínku pojištění nesplňují.

Písemná dohoda je nutností

Pro čerpání mateřské otcem dítěte je nutná písemná dohoda mezi otcem a matkou dítěte, kterou lze jednoduše sepsat např. během rychlé osobní návštěvě příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

TIP: Kalkulačka mateřské v roce 2024

Jak je mateřská vysoká?

Měsíční částka mateřské závisí na výši předchozího rozhodného příjmu, zpravidla v předchozích 12 kalendářních měsících. Mateřská tedy není jednotná a občané s vyššími příjmy mají vyšší mateřskou. Vždy je však mateřská nižší než dosahovaný předchozí příjem, přičemž s rostoucím příjmem se tento nepoměr zvyšuje. To v praxi znamená, že občané s nadprůměrnými příjmy mají nižší náhradový poměr během čerpání mateřské než občané s podprůměrnými příjmy.

Kdy čerpají mateřskou tátové?

Nejčastěji v praxi čerpají mateřskou otcové, jestliže mají citelně nižší vlastní příjem, než jejich partnerky a z finančního hlediska je tento krok pro rodinu značně výhodnější.

Petr Gola

Další články k tématu Peníze pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí