Tatínci a ošetřovné na dítě

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pro přiznání ošetřovného na dítě musí otcové splnit zákonné podmínky, stejně jako matky. Maximální délka ošetřovného se liší v závislosti na rodinné situaci rodiče. Jak se vypočítává ošetřovné v roce 2024?

Běžná maximální délka ošetřovného činí 9 kalendářních dní. Osamělý rodič může pobírat ošetřovné až po dobu 16 dní, přičemž pro účely nároku na ošetřovné se za osamělého rodiče považuje zaměstnanec, který je svobodný, ovdovělý, rozvedený, jestliže nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Na ošetřovné až v rozsahu 16 dní má nárok osamělý rodič, jenž má v péči alespoň jedno dítě, které je mladší 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku.

Podmínka pojištění

Základní podmínkou pro čerpání ošetřovného je účast rodiče na nemocenském pojištění. Ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění, může dostávat na účet zaměstnanec, jenž nemůže pracovat z důvodu ošetřování (dle § 39 zákona o nemocenském pojištění):

  • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
  • jiného fyzické osoby, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou

TIP: Kalkulačka ošetřovného v roce 2024

Jak se ošetřovné počítá v roce 2024?

Ošetřovné se vypočítává z neredukovaného denního vyměřovacího základu. V roce 2024 se neredukovaný denní vyměřovací základ v první redukční hranici (do 1466 Kč) započítává z 90 %, v druhé redukční hranici (od 1466 Kč do 2199 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 2199 Kč do 4397 Kč) z 30 %. Denní ošetřovné potom činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Maximální denní ošetřovné v roce 2024 činí 1452 Kč, protože nad částku 4397 Kč se neredukovaný denní vyměřovací základ nepočítá.

Praktický příklad

Pan Radim má průměrnou hrubou mzdu 47700 Kč. Jak vysoké ošetřovné dostane za 9 dní?

  • Neredukovaný osobní vyměřovací základ je 1568,22 Kč (47700 Kč × 12 měsíců: 365 dní).
  • Zápočet z první redukční hranice je 1319,40 Kč (do 1466 Kč z 90 %).
  • Zápočet z druhé redukční hranice je 61,33 Kč (od 1466 Kč do 2199 Kč z 60 %).
  • Redukovaný osobní vyměřovací základ je 1381 Kč (1319,40 Kč + 61,33 Kč).
  • Denní ošetřovné je 829 Kč (1381 Kč × 60 %). Za devět kalendářních dní bude mít pan Radim nárok na ošetřovné ve výši 7461 Kč (829 Kč × 9 dní).

Petr Gola

Další články k tématu Peníze pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí