Otcovská pro tatínky v roce 2024

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V prvních šesti týdnech od narození dítěte mají tatínci nárok na dvoutýdenní otcovskou. Jak se vypočítává otcovská v letošním roce? Jak se liší zákonné podmínky pro zaměstnance a OSVČ?

Pro přiznání otcovské musí být, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, splněny zákonné podmínky. Nárok na otcovskou není tedy automatický a nezaměstnaní tatínci otcovskou nedostanou. Podmínku pojištění nesplňují ani tatínci pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu.

Nutná účast na pojištění

Otcovskou dostanou tatínci, kteří splňují podmínku pojištění, což je splněno např. i při práci na zkrácený úvazek. Osoby samostatně výdělečně činné splní podmínku pojištění pouze za předpokladu účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. OSVČ platící pouze povinné sociální pojištění nemají na otcovskou nárok. OSVČ musí pro nárok na otcovskou splnit podmínku účasti na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Jak se otcovská vypočítává v roce 2024?

Zjednodušeně můžeme říci, že základním vstupním údajem pro výpočet otcovské je průměrná denní hrubá měsíční mzda za předchozí období, zpravidla 12 měsíců. Neredukovaný denní vyměřovací základ se při výpočtu otcovské redukuje, přičemž v roce 2024 jsou redukčními hranicemi částky 1466 Kč, 2199 Kč a 4397 Kč. V první redukční hranici dochází k zápočtu ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 60 % a ve třetí redukční hranici z 30 %. Denní otcovská následně činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Otcovská náleží po dobu dvou týdnů.

TIP: Kalkulačka otcovské v roce 2024

Praktický výpočet

Zaměstnanec Aleš má průměrnou hrubou mzdu ve výši 49000 Kč. Jak vysokou bude mít dvoutýdenní otcovskou?

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1610,96 Kč (12 × 49000 Kč: 365 dní)
  • Zápočet z první redukční hranice (do 1466 Kč, ze 100 %) činí 1466 Kč
  • Zápočet z druhé redukční hranice (od 1466 Kč do 2199 Kč, z 60 %) činí 86,98 Kč
  • Zápočet z třetí redukční hranice (od 2199 Kč do 4397 Kč, z 30 %) je 0 Kč
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1553 Kč (1466 Kč + 86,98 Kč, zaokrouhleno nahoru)
  • Denní otcovská je 1088 Kč (1553 Kč × 70 %) Pan Aleš bude mít nárok na dvoutýdenní otcovskou ve výši 15232 Kč (1088 Kč × 14 dní).

Petr Gola

Další články k tématu Peníze pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí