Poradna: Vyúčtování od zdravotní pojišťovny

štítky Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jakub: Do datové schránky jsem obdržel vyúčtování od zdravotní pojišťovny. Moc tomu nerozumím, daně mi vždy dělala bývalá přítelkyně. K čemu mi tento tiskopis je? Mám něco zaplatit?

Vzhledem k tomu, že jste OSVČ, tak jste obdržel předmětné vyúčtování datovou schránkou. Ve vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za minulé období, tj. zpravidla minulý kalendářní rok, je uveden stav Vašeho pojistného a stav Vašeho penále.

Splatnost zálohy je do 8. dne následujícího měsíce

Pokud jste si řádně plnil své zákonné povinnosti a doplatil řádně nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2022 a platil měsíční zálohy do 8. dne následujícího měsíce ve stanovené výši, potom byste měl mít stav pojistného a penále k 8. lednu 2024 ve výši 0 Kč. Stav k 8. lednu 2024 je úmyslně, neboť právě do 8. ledna byla splatná záloha za prosinec 2023.

Rekapitulace pojistného a penále

V příslušné rekapitulaci pojistného jsou potom uvedeny jednotlivé měsíční zálohy, které jsou vždy k danému měsíci předepsány a datum a částka skutečné úhrady. Předepsaná měsíční záloha by měla být v souladu s měsíční platbou. Na konci informací o pojistném je uveden součet zaplacených záloh během roku 2023, který uvedete do přehledu za rok 2023. Zaplacené zálohy se odečtou od vypočteného ročního zdravotního pojištění za rok 2023.

Nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2023

Jestliže máte hrubý zisk za rok 2023 vyšší než zisk za rok 2022, tak budete mít nedoplatek na zdravotním pojištění, neboť vyčíslené roční zdravotní pojištění bude vyšší než zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2023.

Vyúčtování slouží ke kontrole

Obdržené vyúčtování zasílají zdravotní pojišťovny pro kontrolu, aby plátce pojistného viděl, jaké pohledávky a úhrady eviduje zdravotní pojišťovna ve své databázi a jestliže má plátce pojistného nějaké rozpory, aby je vyřešil, např. neoznámení vedlejší samostatné výdělečné činnosti místo hlavní činnosti nebo naopak.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí