Poradna: Zkrácený úvazek v předdůchodu za minimum

štítky Penze Poradna Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Leoš: Před půl rokem jsem odešel do předdůchodu, nyní mám možnost pracovat na zkrácený úvazek s relativně nízkou mzdou. Práce by byla nenáročná a po půl roce jsem si dostatečně odpočinul, tak uvažuji, že bych do této práce nastoupil. Mohu začít v předdůchodu pracovat? Nesnížila by mi nízká mzda starobní důchod?

V předdůchodu jsou čerpány vlastní finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Na předdůchodce se tedy nevztahují omezení ohledně vlastního příjmu, které platí pro předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tak předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na pracovní dohody s odměnou do limitu. Předdůchodci mohou pracovat i na klasickou pracovní smlouvu, a to i na dobu neurčitou.

Žádné příjmové omezení pro předdůchodce

Předdůchodci tedy mohou mít libovolné vlastní příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo samostatné výdělečné činnosti (podnikání). Přijmutí uváděné práce na zkrácený úvazek tedy nebude překážkou pro pobírání předdůchodu.

Vyloučená doba pojištění

Předdůchodci, kteří během předdůchodu pracují nebo podnikají, mají následně při sepisování žádosti o důchod na výběr, zdali v daném období zohlednit pro výpočet starobního důchodu tento příjem nebo hodnotit dané období předdůchodu jako vyloučenou dobu pojištění. Při vyšším příjmu volí žadatelé o starobní důchod hodnocení příjmu, při nižším příjmu volí žadatelé o starobní důchod hodnocení vyloučené doby pojištění.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Předdůchod brání snížení osobního vyměřovacího základu

Hodnocení daného období jako vyloučené doby pojištění znamená, že dané období nemá žádný vliv na výpočet osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě), neboť se při výpočtu starobního důchodu vyloučí a osobní vyměřovací základ se tak vypočítá z ostatních rozhodných příjmů. Institut vyloučené doby pojištění tak brání „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí