Poradna: Zdravotní problémy v předdůchodovém věku

štítky Invalidita Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Valerie: Mám 56 let, odpracováno mám už 38 let. Ze zdravotních důvodů už nejsem schopna pracovat na sto procent. Aktuální práci už nezvládám. Nevím, co mám dělat? Můžu jít ze zdravotních důvodů dříve do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Z důvodu zdravotních problémů nelze odejít do předčasného důchodu dříve. Vzhledem k Vašemu věku 56 let tedy ještě na předčasný důchod nárok nemáte.

Žádost o invalidní důchod

Jestli máte závažné zdravotní problémy, tak Vám doporučuji požádat si po vzájemné konzultaci s ošetřujícím lékařem o invalidní důchod. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod nemá žádný vliv na budoucí výpočet starobního důchodu. Rovněž případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by v budoucnu nebylo možné opětovně o invalidní důchod zažádat, když se v mezidobí zdravotní stav zhorší.

Podmínky pro invalidní důchod

Nárok na výplatu invalidního důchodu vzniká, jestliže je posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně je získání minimální doba pojištění, která se liší dle věku. Podmínku minimální doby pojištění splňujete.

Hledání vhodného pracovního uplatnění

Vzhledem k Vaším zdravotním problémům je těžké hledat adekvátní pracovní uplatnění, přesto Vám doporučuji zůstat trpělivá a zkoušet nějakou odpovídající práci najít, i když to je náročné. I příjemci invalidního důchodu (zejména prvního a druhého stupně) si často přivydělávají, např. na zkrácený úvazek, záleží samozřejmě vždy na konkrétním zdravotním stavu. Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního nebo druhého stupně je velmi obtížné.

Podpora v nezaměstnanosti

Na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je nutné splnit alespoň minimální dobu pojištění, která činí 12 měsíců v posledních dvou letech, což dle zadání dotazu splňujete.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí