Poradna: Je mi už 66 let a ještě nemám důchod

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jaroslav: V prosinci loňského roku mi bylo 66 let a stále mi nechtějí přiznat důchod. Prý nesplňuji zákonné podmínky. Všichni známí však již důchod dostávají. Kdy tedy dostanu důchod na účet?

Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout požadovaného důchodového věku a získat minimální dobu pojištění. Současně je nutné si o starobní důchod požádat. Dosažením důchodového věku nárok na starobní důchod automaticky nevzniká. Přestože tedy již máte 66 let, tak Vám nemusí být starobní důchod přiznán.

Nesplnění doby pojištění

Dle zaslaných údajů věkovou podmínku splňujete. Pro přiznání starobního důchodu je však nutné získat i minimální dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Pokud není tato podmínka splněna, tak nelze od dosažení řádného důchodového věku pobírat starobní důchod na účet. Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom období, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

TIP: Kalkulačka řádného důchodu v roce 2024

Kontrola doby pojištění

Neznám Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, proč minimální dobu pojištění nesplňujete a zdali Vám byla započtena všechna rozhodná období. Důvodem pro nezískání minimální doby pojištění mohou být nejenom mezery v pojištění, ale i např. nehodnocení některého období z důvodu pobytu v zahraničí. Doporučuji Vám tedy zkontrolovat Váš průběh pojištění, zdali jsou všechna období zohledněna. V některých případech může být řešením i zpětné dopojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena a záleží tedy na konkrétním průběhu pojištění.

Nižší doba pojištění

V § 29 zákona o důchodovém pojištění je uvedeno, že nárok na starobní důchod má též pojištěnec, který nesplnil podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let, pokud získal dobu pojištění nejméně v rozsahu 20 let a dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí