Poradna: Příjmy z roku 2023 a důchod

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ludvík: V říjnu jsem odešel do řádného důchodu, přičemž mi však nebyly započteny příjmy z letošního roku. Není to chyba? Je to kvůli tomu, že jsem byl část roku nemocný?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě, tzv. osobním vyměřovacím základu, kdy dřívější příjmy se na současnou úroveň přepočítávají pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech až do přiznání důchodu. Samotný výpočet samozřejmě ještě následně ovlivňuje platná výpočtová formule v příslušném roce.

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Osobní vyměřovací základ se vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění, do výpočtu nevstupují. Např. v roce 2020 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2019, v roce 2021 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2020, v roce 2022 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2021, v roce 2023 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2022 a v roce 2024 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2023. Příjmy z roku 2023 se tedy nezapočítávají žádnému žadateli o starobní důchod v letošním roce. Na tuto skutečnost nemělo žádný vliv, že jste byl po část roku nemocný.

Dlouhé pojistné období

Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu hodnotí příjmy již od roku 1986, tedy dlouhé časové období, tak několik příjmově lepších nebo několik příjmově horších let ovlivní měsíční částku starobního důchodu výrazně méně, než by se na první pohled mohlo zdát.

TIP: Kalkulačka průměrné mzdy pro výpočet důchodu

Shodný legislativní postup

Výše uvedený postup při výpočtu starobního důchodu je stanoven zákonem o důchodovém pojištění, takže ani lidem, kteří odejdou do starobního důchodu v prosinci letošního roku do výpočtu osobního vyměřovacího základu příjmy za rok 2023 nevstoupí. Uvedenému postupu při stanovení osobního vyměřovacího základu se nelze vyhnout. Výpočtová formule je stanovena legislativou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí