Poradna: Výpověď ze zkráceného úvazku OSVČ

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jindřich: Ke svému podnikání jsem si našel i práci na zkrácený úvazek na normální pracovní smlouvu. Zaměstnavatel má nyní méně práce a chce se mnou zaměstnání skončit. Jaká pro mě platí pravidla, když jsem i OSVČ a navíc pracuji na zkrácený úvazek?

I pro práci na zkrácený úvazek musí být uzavřena klasická pracovní smlouva. Váš zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr pouze v souladu se zákoníkem práce, tj. musí Vám dát odůvodněnou výpověď (např. pro nadbytečnost dle § 52, písmeno c) zákoníku práce).

Přestože pracujete na zkrácený úvazek, tak Vám navíc běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od jejího doručení. Okamžitě s Vámi může Váš zaměstnavatel ukončit pracovní poměr pouze vzájemnou dohodou, s takovým postupem byste však musel souhlasit a dohodu podepsat.

Vaše podnikání ukončení zaměstnání nezrychluje

Z důvodu, že jste současně OSVČ s Vámi nemůže zaměstnavatel pracovní poměr ukončit bezdůvodně a okamžitě. Vztahuje se na Vás stejná legislativní ochrana jako na ostatní zaměstnance, a to i v nároku na odstupné. V případě obdržení výpovědi pro nadbytečnost budete mít nárok na odstupné dle § 67 zákoníku práce a jeho částka bude záviset na délce trvání pracovního poměru.

Např. maximální tříměsíční odstupné ve výši průměrného výdělku náleží v případě trvání pracovního poměru alespoň dva roky. Vzhledem k tomu, že při práci na zkrácený úvazek je hrubá mzda nižší než při práci na plný úvazek, tak je i částka odstupného u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek nižší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí