Invalidní důchod prvního stupně a evidence na úřadu práce

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Radek: Chtěl jsem se zeptat, zdali musím být v evidenci na úřadu práce, když mám invaliditu prvního stupně? A jak to mám s platbou zdravotního a sociálního pojištění, když jsem teď bez práce.

Invalidní důchodci mohou pracovat, pokud vykonávaná práce svojí náročností a svým rozsahem odpovídá zdravotnímu stavu. Zejména u invalidních důchodců prvního stupně se předpokládá, že budou pracovat, neboť doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. Práce během pobírání invalidního důchodu prvního stupně byla pro Vás vhodná nejenom z důvodu zvýšení finanční situace, ale i z důvodu budoucího výpočtu starobního důchodu.

Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti

Příjemci invalidního důchodu I. stupně mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud splňují potřebnou minimální dobu pojištění. Z tohoto důvodu je pro Vás vhodné se registrovat na úřadu práce. Současně se evidence na úřadu práce, kdy Vám bude náležet podpora v nezaměstnanosti, započítává jako náhradní doba pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu.

Pojistné platit nebudete

V případě, že během pobírání invalidního důchodu prvního stupně pracujete, potom z dosažené hrubé mzdy odvádíte sociální a zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci. Pokud však jako invalidní důchodce prvního stupně pracovat nebudete, tak si sám platit sociální a zdravotní pojištění nebudete, a to bez ohledu na to, zdali budete v evidenci na úřadu práce či nikoliv. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou invalidní důchodci považování za státní pojištěnce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí