Poradna: Předčasný důchod bez krácení

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Josef: Blíží se mi 60 let, mám zdravotní problémy a uvažuji o předčasném důchodu. Je nějaká možnost čerpat předčasný důchod bez krácení vzhledem k mým zdravotním problémům?

Předčasný důchod je vždy krácený. Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchod odejde, tím vyšší krácení. V praxi nelze pobírat nekrácený předčasný důchod, a to ani při zdravotních problémech. Dřívější odchod do penze než ke dni dosažení řádného důchodového věku je tedy sankciován formou krácení za předčasnost.

Krácení výpočtového základu

Při výpočtu předčasného důchodu se krácení provádí z výpočtového základu, kterým je redukovaný osobní vyměřovací základ. Výpočtový základ je tak vyšší než výsledný starobní důchod.Dle § 36 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je krácení následující:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Nižší doba pojištění

Při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Doba pojištění hraje přitom při výpočtu starobního důchodu výraznou roli.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí