Kdo obdrží výchovné k důchodu automaticky?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Příjemkyně starobního důchodu, kterým bude starobní důchod přiznán do konce roku 2022, nebudou muset z důvodu přiznání výchovného činit žádné administrativní úkony ani vyplňovat nějaké formuláře. Jak budou postupovat ostatní?

Výchovné k důchodu náleží na každé dítě vždy pouze jednomu. I když o dítě pečovali oba rodiče, tak výchovné k důchodu nemohou dostávat oba. Ve většině případů bude výchovné k důchodu náležet matkám. Ženy, kterým byl nebo bude starobní důchod (i předčasný důchod) přiznán do konce letošního roku, nemusí vyplňovat žádné formuláře a důchod se jím zvýší o výchovné, a to podle počtu dětí, které uplatnily při určení důchodového věku při podání žádosti o důchod.

Výchovné na děti k důchodu bylo zavedeno zákonem č. 323/2021 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., přičemž účinnost legislativní úpravy u výchovného na děti (§ 34a a následující zákona č. 155/1995 Sb.) je od 1. ledna 2023.

Jak postupují muži?

V ostatních případech je nutné si o výchovné k důchodu požádat. Muži na automatické zvýšení důchodu z důvodu výchovného nemají nárok, nárok na výchovné jim vzniká pouze na základě podané žádosti. Kdo bude odcházet do starobního důchodu v roce 2023 a později, ten si bude muset o výchovné vždy požádat při sepisování žádosti o důchod, týká se to i žen. Nárok na výchovné má vždy ten z rodičů, který výchovu dítěte zajišťoval v největším rozsahu.

Částka výchovného není zastropována

Z důvodu výchovy dítěte se zvýší procentní výměra důchodu o 500 Kč na každé dítě. Legislativou není stanoven žádný limit, proto v případě výchovy např. šesti dětí se zvýší procentní výměra důchodu o 3000 Kč. Na výši výchovného nemají vliv žádné jiné důchodové okolnosti jako je např. počet odpracovaných let, rozsah náhradních dob pojištění nebo výše osobního vyměřovacího základu. Rovněž nehraje roli dosažené vzdělání dítěte nebo výše jeho příjmů podléhající sociálnímu pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové výchovné

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí